Volledig scherm
Bootjes met toeristen in Giethoorn. Foto: ANP

Impuls van 40 miljoen in toerisme Overijssel

ZWOLLE - De komende vier jaar wordt er 40 miljoen euro extra gepompt in de toeristische sector van Overijssel. Vooral ondernemers moeten aan de bak. Ze gaan uit van een omzetverhoging van 75 miljoen en 1500 extra banen.

Overijssel wil de komende vier jaar 75 miljoen extra gaan verdienen in de toeristische sector. Omdat de kosten voor de baat uitgaan vergt dit een investering van 40 miljoen; tien miljoen per jaar. Het zijn vooral de recreatieondernemers die aan de bak moeten met nieuwe arrangementen, innovaties en vele andere leuke dingen om de buitenlandse toerist te bewegen om naast de Randstad ook Overijssel te bezoeken.   Besluit 6 juli De sector heeft daartoe onder de noemer ‘Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd’ een pact gesloten met provincie, rijk, gemeenten, culturele- en kennisinstellingen en andere organisaties. De provincie draagt 10 miljoen euro bij. Een voorstel daartoe werd woensdag besproken in de commissie economie, waarna de Staten er op 6 juli een besluit over zullen nemen. In de toeristische sector werken in Overijssel momenteel bijna 33.000 mensen en dat is 6 % van de provinciale werkgelegenheid.