Volledig scherm
foto ter illustratie. © ThinkStock

Jacht op ganzen in Overijssel mag doorgaan

DEN HAAG/ZWOLLE – De Raad van State ziet geen reden tot onmiddellijke stillegging van de jacht op ganzen in en nabij alle beschermde vogelgebieden in de provincie Overijssel.

In een voorlopige uitspraak wijst ze het jachtverbod-verzoek van de Vogelbescherming van de hand. Volgens de Raad heeft de Vogelbescherming niet aangetoond dat beschermde ganzensoorten, zoals de kolgans en brandgans, onmiddellijk gevaar lopen.

In ieder geval zal de Raad van State over enkele maanden de bodemzaak behandelen en daarna definitief beslissen of en onder welke voorwaarden ganzen afgeschoten mogen worden. Overijssel vindt het afschot nodig om onaanvaardbare schade aan landbouwgewassen en graslanden te voorkomen.

Vogelgebieden
Eerder stapte de Vogelbescherming naar de Raad van State om stillegging van de jacht af te dwingen. Volgens haar heeft de provincie ten onrechte het afschieten van ganzen in slechts vier van de negen zogenoemde Vogelrichtlijngebieden stilgelegd. Dat had volgens de Vogelbescherming ook in de vijf andere natuurgebieden gemoeten.
Immers, de Raad van State besliste afgelopen december nog dat de provincie Overijssel eerst een passende beoordeling voor alle beschermde vogelgebieden moet maken, alvorens ze eventueel vergunningen voor afschot van ganzen verleent.

De provincie Overijssel is het volstrekt oneens met de Vogelbescherming. Overijssel legde eind december 2015 de ganzenjacht in vier gebieden stil in afwachting van een NBW(Natuurbeschermingswet)vergunningsprocedure.

Niet
In vier vogelgebieden: het Zwarte Meer, de Weerribben, de Rijntakken en Engbertsdijkvenen is het ook volgens de provincie niet uitgesloten dat beschermde vogelsoorten zwaar verstoord zullen worden door het afschieten van ganzen. De Raad van State is het eens met de provincie dat in ieder geval in die vier gebieden niet geschoten mag worden.

Wel
In de andere vijf gebieden, Sallandse Heuvelrug, Veluwerandmeren, De Wieden, Ketelmeer en Vossemeer en Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, wel. Halverwege deze maand verwacht de provincie de NBW-vergunningen klaar te hebben.