Volledig scherm
De plek voor de beelden in de Grote Kerk is al bepaald. Illustratie: Kossmann.dejong architecten

Komst Van der Capellen-beeldengroep naar Zwolle nog steeds niet rond

ZWOLLE - Wáár de beeldengroep van Joan van der Capellen in Zwolle komt te staan is bekend: de Grote Kerk is er helemaal klaar voor. Maar wannéér het gaat gebeuren is nog steeds de grote vraag.

De Grote Kerk houdt het op 2017 maar de gemeente houdt nog een flinke slag om de arm. Na de zomervakantie moet duidelijk worden of 6 juni 2017 - de sterfdatum van Van der Capellen - haalbaar is.

'Nu nog in Rome maar volgend jaar in Zwolle', meldt de Grote Kerk optimistisch in haar eerste Grote Kerk-brochure die vorige week uitkwam. Daarin wordt het programma voor het komende seizoen uit de doeken gedaan en wordt vooruitgeblikt op de toekomstplannen. Directeur Benjamin Koolstra nuanceert bij navraag echter meteen:"Wij zijn de 'ontvangende' partij, maar maken geen deel uit van de initiatiefgroep. De gemeente neemt hierin het voortouw." Burgemeester Henk Jan Meijer laat via zijn woordvoerder weten dat er nog 'hard gewerkt wordt aan een aantal administratieve en logistieke vragen die nog liggen'. Er zit voortgang in, maar er is nog niet goed aan te geven wanneer de komst van de beelden te verwachten is.

Joan van der Capellen was een Zwolse politicus die beschouwd wordt als de eerste democraat van Nederland. Na zijn dood in 1784 zamelden Zwolse burgers geld in om een praalgraf te laten vervaardigen door de Italiaanse beeldhouwer Ceracchi. Toen de vier marmeren beelden af waren was de situatie in Nederland ingrijpend veranderd. Het land was inmiddels bezet door het Duitse leger en de vooruitstrevende ideeën van Van der Capellen waren de kop ingedrukt. Gevolg was dat de beelden nooit naar Zwolle werden vervoerd, maar tot op de dag van vandaag in Rome zijn blijven staan.

In 2009 kwam een actie op gang om de beelden terug te halen en twee jaar later beloofde het Romeinse stadsbestuur de beelden terug te geven, weliswaar in bruikleen. In 2014 leken de beslissende stappen te zijn gezet, maar naar nu blijkt wordt er dus nog steeds gesproken over de voorwaarden waaronder de beelden terug kunnen komen.

Aan de Grote Kerk zal het niet liggen: de noordoostelijke wand is vrijgemaakt als plek voor de imposante beelden. Een onderzoek wees enkele jaren geleden uit dat de vloer van de kerk de zesduizend kilo marmer moeiteloos kan dragen.