Volledig scherm
Vrije Schook Michaël aan de Bachlaan in Zwolle (Bron: Google Maps)

Leerkracht Vrije School Michaël Zwolle op staande voet ontslagen

ZWOLLE. - De Vrije School Michaël in Zwolle heeft een leerkracht van de vijfde klas van de onderbouw op staande voet ontslagen, nadat hij gesjoemeld zou hebben bij het afnemen van Cito-toetsen.

De man was niet lang voor dit besluit al door de schoolleiding geschorst door een verschil van inzicht over zijn functioneren.

De leerkracht was een ervaren leraar die al enkele jaren werkzaam was op de Vrije School Michaël. Dit jaar in klas vijf, wat de groep 7 in het reguliere onderwijs is.

"Het gaat om de manier waarop hij een aantal Cito-toetsen in februari heeft afgenomen die volstrekt ontoelaatbaar is", zegt bestuurssecretaris Karina Koopman die namens de schoolleiding het woord doet. "De leerkracht liet leerlingen de Cito-toetsen thuis maken of ze kregen de kans ze over te maken."

Ouders van leerlingen zijn kort voor het paasweekeinde in een speciaal belegde ouderavond ingelicht over het ontslag.

De leerkracht is verbijsterd en noemt de maatregel onnodig zwaar. Hij heeft een jurist van de Algemene Onderwijsbond in de arm genomen die hem heeft aangeraden de zaak voor te leggen bij het kantongerecht.

De leerlingen van de vijfde klas hoeven niet een andere Cito-toets te maken.