Volledig scherm
Archief foto Henri van der Beek

Loekies Gym mag beschermde woonvorm bouwen

ZWOLLE - De buurt was er vanavond voor uitgelopen naar het Zwolse stadhuis. Op voorhand was dus al duidelijk: het plan van Loekies Gym om bij de sportschool aan de Händellaan in Zwolle een beschermde woonvorm te starten voor achttien jongeren, wordt lauw ontvangen door omwonenden.

Volgens een klankbordgroep, die zo'n 25 huishoudens vertegenwoordigt, geeft het plan zoals het nu op papier staat onrust in de wijk. Dit werd vanavond nogmaals benadrukt tijdens de gemeenteraadsvergadering waarin besloten moest worden over dit initiatief. Buren hebben moeite met de definitie die ruimte laat voor het huisvesten van mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook het gebrek aan communicatie is een storende factor geweest de afgelopen maanden. "We willen de boel niet ophouden. We kunnen of willen de woonvorm niet tegenhouden, maar er had wel wat overlegd mogen worden met omwonenden over de onrust die er leeft", merkte een woordvoerder nog maar eens op.

Bijzondere doelgroep 
Wethouder Ed Anker zei daarop dat de bal voor informatieverstrekking vooral bij de initiatiefnemer ligt. In dit geval sportschoolhouder Loek van den Bos. Die gaf eerder tegenover de Stentor al toe dat dit uitgebreider had gekund. "We waren zo gefocust op ons plan, dat we daar gewoon niet aan hebben gedacht. Mensen horen 'bijzondere doelgroep' en gaan meteen uit van het ergste. Maar we hebben het hier over jongeren met een lagere, maatschappelijke positie en beperkingen zoals autisme en adhd."

Anker gaf aan bij het vervolgproces de vinger aan de pols te houden. Die toezegging was voor de Zwolse gemeenteraad voldoende om in te stemmen met het plan van Loekies Gym.