Volledig scherm
© Thinkstock

Meer meldingen over verwarde Zwollenaren

ZWOLLE - Inwoners van de gemeente Zwolle hebben steeds meer last van verwarde personen. Het percentage overlastveroorzakers is in een jaar tijd met 32 procent toegenomen, van 486 in 2014 naar 641 vorig jaar.

Zwolle staat hierin niet alleen, eerder werd al bekend dat in vrijwel alle Nederlandse gemeenten het aantal meldingen van incidenten met verwarde personen gestegen is. Volgens de politie is de overlast tussen 2011 en 2015 landelijke gestegen van 40.000 naar bijna 66.000 meldingen. Door het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een aanjaagteam opgericht dat gemeenten deze zomer handvatten moet geven hoe om te gaan met deze overlastgevers. Het gaat volgens dit team 'om mensen met vaak verschillende aandoeningen of beperkingen (psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke beperkingen, dementie), veelal in combinatie met verschillende levensproblemen (schulden, dakloosheid, werkloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerd zijn, illegaliteit, etcetera)'.

Voor de Zwolse ChristenUnie is de forse stijging reden een vinger aan de pols te houden. De grootste coalitiepartij spreekt haar zorgen uit over de cijfers. "Voor de personen zelf, voor hun familie en voor de samenleving", zegt raadslid Wietse de Boer. De politicus, die in het dagelijks leven welzijnswerker is, wijst naar de veranderingen in de zorg als één van de mogelijke oorzaken van de toename. "Mensen worden minder snel opgenomen in een instelling en het is de bedoeling ze sneller terug te plaatsen in de samenleving. Mijn boerenverstand zegt me dat dit dan gevolgen heeft."

Dat de toename van overlast door verwarde personen toe te schrijven is aan bezuinigingen op de zorg, is volgens gezondheidsminister Edith Schippers geen vanzelfsprekendheid. Dit verband is in onderzoeken nog niet aangetoond, beschrijft ze in een brief die ze onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Ze wil meer inzicht krijgen in het probleem, 'zodat lokale bestuurders, instellingen, politie en anderen daarmee hun voordeel kunnen doen'. Een toename kan volgens haar ook te maken hebben met verbeterde registratie door de politie en meer aandacht voor verwarde personen in de samenleving.

Bij overlast door verwarde personen kan Zwolle drie middelen inzetten: een gebiedsverbod, een gedragsaanwijzing of een hulpverleningstraject.