Volledig scherm
Bestuursleden van de stichting krijgen de prijs.

Prehistorisch dorp Apeldoorn wint duizend euro

APELDOORN - Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn heeft gisteren (zaterdag) de GLK-prijs gewonnen.

Na een stemming op de jaarvergadering van donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen ontving de stichting de oorkonde, een glaskunstwerk en een geldprijs van 1000 euro ter besteding aan het werk van de stichting.

In Berg en Bos in Apeldoorn ligt al 40 jaar een kleine prehistorische nederzetting - het Hapskamp. Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn ontvangt daar schoolklassen. Zij leren onder meer brood bakken, vuur maken en schapen hoeden. "In enkele dagen worden zij zich bewust van de kwetsbaarheid van de natuur en komen zij iets te weten over het leven in de prehistorie", aldus Geldersch Landschap & Kasteelen. Volgens de jury 'levert de stichting samen met haar grote schare vrijwilligers op een overtuigende en inspirerende wijze een bijdrage aan het behoud van ons natuurlijke en culturele erfgoed aan de basis, namelijk via onze kinderen'.

"Zo draagt Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn bij aan een volgende generatie die zich meer en beter bewust is van de zorg en aandacht voor een duurzame samenleving. 'Beleven' en 'ervaren' zijn anno nu centrale elementen voor een succesvol natuurbeleid. De jury vindt dan ook dat het Haps-project zijn tijd ver vooruit was."

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) reikt jaarlijks de GLK-prijs uit aan een persoon of aan een groep personen die zich 'in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de bescherming van het landschappelijke, natuurlijke of culturele erfgoed in Gelderland'. Deze prijs werd dit jaar voor de 24ste keer toegekend.