Volledig scherm
Deelnemers aan de studiedag voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Archieffoto Suzanne Breman

Sportopleiding Windesheim verder als HBO Sportkunde

ZWOLLE - De opleiding Sport en Bewegen van Hogeschool Windesheim gaat vanaf september 2017 verder onder de noemer HBO Sportkunde. Acht hogescholen gaan onder die naam hun eigen sportopleidingen aanbieden.

Het gaat om de Haagse Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Windesheim en HZ University of Applied Sciences.

De acht hogescholen hebben alle een hbo-sportopleiding in hun opleidingsaanbod, nu nog onder uiteenlopende namen als bijvoorbeeld 'sport & bewegen', 'sport & bewegingseducatie' en 'sport, gezondheid & management'. Deze verschillende benamingen zorgen zowel bij de aankomende als participerende student als bij het werkveld voor onduidelijkheid. Met HBO Sportkunde als nieuwe naam willen de hogescholen hier een einde aan maken. De hogescholen zullen, net als nu al het geval is, eigen accenten of specialisaties binnen hun opleiding HBO Sportkunde aanbrengen.

Het belang van sport in onze samenleving is groot. Meer dan de helft van de Nederlanders sport wekelijks. Ook groeit bijvoorbeeld de rol van sport binnen de gezondheidszorg en zorgt sport voor sociale cohesie in dorpen, buurten en steden. De HBO-sportopleidingen leiden studenten op tot brede sportkundigen met de kennis en kunde van een hbo-sportprofessional. Zij zijn na afronding van hun opleiding in staat om ondermeer sport- en beweegprogramma's te ontwikkelen en te onderzoeken, om mensen (individueel en groepsgewijs) te begeleiden en om projecten of evenementen te organiseren en coördineren. Ook kan de sportkundige strategisch (sport)beleid ontwikkelen en evalueren.

De opleiding valt in Windesheim onder de Calo.

De lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding en de opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie van Windesheim vallen niet onder de nieuwe HBO Sportkunde. Zij gaan onder dezelfde naam door.