Volledig scherm
Twee kinderen volgen muziekles in het gebouw van Muzerie in Zwolle foto archief Sacha Wunderink

Stadkamer Zwolle moet schuld Muzerie definitief zelf dragen

ZWOLLE - De schuld die het opgeheven kunstencentrum de Muzerie achter heeft gelaten, moet definitief door diens rechtsopvolger De Stadkamer gedragen worden. Dat is het resultaat van een onderzoek door forensisch onderzoeksbureau Integis.

Het gaat om een schuldbedrag van 223.000 euro, door onder meer belastingtechnische misstappen en het uitbetalen van medewerkers van de Muzerie in natura, waaronder muziekinstrumenten. Oud-medewerkers spraken in de Stentor eerder al van een financiële chaos en een gebrek aan transparantie.

Onderzoek
Wethouder Jan Brink erkende eerder ook al dat er geen sprake geweest is van due diligence (boekenonderzoek) voorafgaand aan de samensmelting. "De organisaties werkten al lang samen en dachten goed inzicht in elkaar te hebben. De indruk was dat de Muzerie een aantal zware jaren had gehad, maar nu juist aan het herstellen was."

De conclusie van Integis is dat er op basis van het onderzoek naar oorzaken en achtergronden van de schuld van de Muzerie geen gronden zijn op basis waarvan Stadkamer kan overgaan tot een aansprakelijkheidsprocedure. Verder onderzoek wordt door Integis dan ook afgeraden. Hooguit kan een gesprek met de voormalig directeur bestuurder nog voor verheldering zorgen op onderdelen van het tekort waarop Muzerie en gemeente een verschillende interpretatie hebben.

Directeur
Een complicatie hierbij is dat de voormalig directeur bestuurder van de Muzerie om medische redenen niet geïnterviewd kon worden. Integis heeft zich daarom uitsluitend gebaseerd op de dossiers van de Muzerie. Zodra de directeur wel aanspreekbaar is, volgt ook een gesprek tussen hem en wethouder Jan Brink.

Met de uitkomst van het onderzoek van Integis kon ook de jaarrekening 2014 Muzerie worden afgerond. En ook de jaarrekening 2015 Stadkamer is inmiddels gereed. Waar de jaarrekening 2014 Muzerie sluit met een negatief eigen vermogen, sluit de jaarrekening 2015 Stadkamer door incidentele meevallers in het startjaar nieuw beleid cultuureducatie met een positief saldo.