Volledig scherm
© Chris van Klinken / het fotoburo

Steeds meer ouderen bezitten een rijbewijs

DEN HAAG (ANP) - Steeds meer 75-plussers hebben een rijbewijs. Dat komt deels doordat er steeds meer ouderen in Nederland zijn, maar ook binnen die groep zijn er meer mensen met een rijbewijs. Begin dit jaar had 49 procent van de 75-plussers een rijbewijs. Twee jaar geleden was dat 45 procent.

Dat betekent dat er ongeveer 645.000 mensen van 75 en ouder een rijbewijs hebben, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Driekwart van hen heeft minstens één auto. Bijna acht procent van de 75-plussers heeft een motorrijbewijs.

Ruim 96 procent van de aanvragen werd in 2014 goedgekeurd, waarbij in sommige gevallen het rijbewijs voor minder dan vijf jaar (de reguliere duur van de rijbewijsverlenging voor een 75-plusser) werd verlengd. Soms werd (ook) een beperking opgelegd. Zo kan het zijn dat een senior alleen mag rijden met een bril op of alleen in een automaat mag rijden.

Sinds januari 2014 is de leeftijdsgrens waarop ouderen verplicht een rijbewijskeuring moeten ondergaan om een verlenging te krijgen, verschoven van 70 naar 75 jaar. Het aantal rijbewijsverlengingen voor ouderen was daardoor in de voorgaande jaren fors hoger.

Ongeval
Uit een analyse door het RIVM blijkt dat het risico dat mensen van 75 jaar of ouder bij een ongeval betrokken raken waarbij minstens één iemand ernstig gewond raakt, ongeveer drie keer groter is dan bij mensen van middelbare leeftijd. Overigens hebben ze daarbij bijna twee keer zo veel kans dat ze zelf ernstig gewond raken dan dat de andere ‘partij’ gewond raakt.

Verspreidingsgebied
Van de vier provincies in ons verspreidingsgebied steeg het percentage in Flevoland het hardst. In twee jaar tijd steeg het aantal 75+ers met een rijbewijs van 8090 naar 9230. Een stijging van 14.09%. Drenthe was de provincie ons gebied met de minste groei. Daar groeide het percentage 75+ers met een rijbewijs met 'slechts' 12,83%. In Overijssel was de groei 13,41%, terwijl er in Gelderland 14.01% meer ouderen een rijbewijs bezitten.