Volledig scherm
ANP

Syntus blijft tot 2020 busvervoer Midden Overijssel verzorgen

ZWOLLE - Gedeputeerde Staten van Overijssel laten het busvervoer in Midden Overijssel na september 2018 nog twee jaar langer door Syntus verzorgen.

De concessie die oorspronkelijk zou doorlopen tot augustus 2018 betreft het busvervoer voor Deventer, Salland, Zwolle en Vechtdal. Door de verlenging willen GS de nieuwe aanbesteding beter afstemmen met omliggende concessies, in het streven naar een efficiënter en voor de reiziger beter openbaar vervoer. 

Kernnetwerk
De verlenging van het contract voor het huidige busvervoer in Midden Overijssel past ook goed binnen de visie op het openbaar vervoer die Provinciale Staten van Overijssel dit jaar hebben vastgesteld. Hierin werkt de provincie samen met inwoners, organisaties en scholen aan het ombouwen van het openbaar vervoer in Overijssel, naar een sterk 'kernnetwerk' van bussen en treinen tussen steden en dorpen en daar omheen allerlei alternatieve vervoersopties gericht op de vraag van de reizigers.

Het provinciebestuur heeft de verlenging van de concessie voorgelegd aan het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV), dat positief heeft geadviseerd.