Volledig scherm
Maquette van de windmolens in Zwolle © Francisca Muller

Veel vragen over windmolens Zwolle

ZWOLLE - Tegen de 150 Zwollenaren bezochten dinsdagavond de informatieavond over de mogelijke komst van windmolens op bedrijventerrein Voorst in Zwolle.

Zij vuurden talloze vragen af op vertegenwoordigers van de gemeente en de initiatiefnemers van het plan voor drie windturbines: Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie.

Laatstgenoemde organisatie was blij verrast met de grote opkomst. Volgens Kees de Vries van Vereniging Blauwvinger Energie waren er vooral veel vragen over het geluid dat te verwachten is van de windmolens. Ook vroegen mensen zich af waarom er geen andere locaties in beeld zijn voor de turbines. "Ik heb veel mensen horen vragen waarom niet voor Hessenpoort gekozen is, maar dat bedrijventerrein ligt onder een laagvliegroute van defensie en komt dus niet in aanmerking. En langs de IJssel heb je te maken met de beperkingen van de Flora- en Faunawet. Over de hele gemeente bezien zijn er maar weinig gebieden die in aanmerking komen."

Start
De informatieavond die die opzet van een markt met standjes had, is de aftrap van een vier maanden durende 'verkenning' die uiteindelijk tot een principebesluit moet leiden. Daarna komt pas een eventuele vergunningaanvraag aan de orde. Bewoners en bedrijven worden via een klankbordgroep bij het proces betrokken.

Volledig scherm
De maquette maakt de hoogte van de windmolen inzichtelijk © Frans Paalman