Volledig scherm
Grauwe ganzen. © Thinkstock

Vogelbescherming tegen al te gemakkelijk afschieten ganzen

DEN HAAG/ZWOLLE – De Vogelbescherming eiste vrijdag bij de Raad van State een flinke aanscherping van het Overijsselse afschotbeleid voor ganzen.  Volgens Harm Dotinga van de Vogelbescherming moet de provincie ophouden met het verlenen van zogenoemde voorwaardelijke ontheffingen.

De provincie verleende een dergelijke tot 2019 geldende voorwaardelijke ontheffing in delen van Overijssel die over het algemeen niet al te vaak door ganzen wordt aangedaan. De meeste ganzen strijken immers neer in de Kop van Overijssel en langs de rivieren. Daar zijn veel uitgestrekte weidegebieden en graslanden waaraan ganzen zich tegoed doen. In die gebieden heeft de provincie een algemene goed onderbouwde ontheffing verleend. Daar is zeker dat ganzen flink veel schade aanrichten.

In die gebieden mogen de jagers van de Wildbeheereenheid ganzen ter afschrikking afschieten, of verjagen. In de rest van Overijssel, zoals Twente en delen van Salland geldt nu de voorwaardelijke ontheffing. Daar mogen jagers op ganzen schieten als een provinciale toezichthouder heeft vastgesteld dat er op landerijen aanzienlijke schade door ganzevraat is veroorzaakt.

Oogstschade
De Vogelbescherming wil helemaal af van de voorwaardelijke ontheffing. Volgens Dotinga mag je als provincie alleen een ontheffing voor een beperkt gebied verlenen als er duidelijk sprake is van voortdurende oogstschade door ganzenvraat. Dat moet ook goed zijn onderzocht. In gebieden waar niet of nauwelijks ganzenvraat is moet je ook geen ontheffing verlenen.
Bovendien vreest de Vogelbescherming dat andere provincies op de Overijsselse regeling met de toezichthouder overnemen als de Raad van State de voorwaardelijke ontheffing niet van tafel veegt. Dan worden de ganzen en mogelijk allerlei anderen dieren vogelvrij verklaard, meent de Vogelbescherming.

De Raad van State gaat de bezwaren tegen het licht houden en doet binnen enkele weken uitspraak.