Volledig scherm

Zwolle broedplaats nieuwe Deltawerken

ZWOLLE - De strijd tegen het water, waarmee Nederland wereldfaam heeft verworven, wordt de komende decennia in de steden gevoerd. Zwolle, met daarbij ook Kampen en Zwartewaterland, wil daarbij het voortouw nemen, samen met Rotterdam, Den Haag, Gouda en Dordrecht. De steden ondertekenden woensdagmiddag ter afsluiting van de tweede waterconferentie IJssel-Vechtdelta een ‘City Deal’.

De ‘City Deal Klimaatadaptatie’ zoals de ondertekende afspraak officieel heet, moet een aanzet geven tot ontwikkeling en bundeling van nieuw watermanagement waarmee Nederland zich opnieuw een toppositie in de wereld kan gaan veroveren.

Een belangrijk uitgangspunt van de afspraken is dat het geen door de overheid van boven opgelegde aanpak meer zal zijn. ‘Ik kan niet het verhaal van Rotterdam, Dordrecht, Den Haag of Gouda vertellen, maar wel dat van Zwolle”, aldus de Zwolse wethouder Ed Anker. ‘Op lokaal niveau is er overal ongelooflijk veel kennis beschikbaar en die moeten we zien te bundelen in een kennisgemeenschap. Alleen door vergaande samenwerking kunnen we zorgen voor een veilig Nederland en dat moet in de steden, waar veel partijen samen zijn, beginnen.”

Volledig scherm