Volledig scherm
© Thinkstock

Zwolle houdt nog eens 1,6 miljoen over aan zorg

ZWOLLE - De gemeente Zwolle heeft vorig jaar nog meer geld overgehouden aan haar zorgtaken dan aanvankelijk gedacht. Dit blijkt uit de jaarrekening van 2015.

Bleek afgelopen mei al dat in Zwolle 4,2 miljoen euro van het zorgbudget op de plank is blijven liggen, nu komt daar nog eens 1,6 miljoen euro bij. De afgelopen tijd zijn de cijfers van de zorgaanbieders waar Zwolle een contract mee heeft onder de loep genomen door de accountants. Daaruit blijkt dat het bedrag dat de gemeente in 2015 verwachtte uit te geven aan zorgtaken, lager uitvalt.

Niet alsnog
Dit betekent overigens niet dat de overgebleven centen nu automatisch alsnog ingezet worden voor zorgzaken. Het Zwols college van burgemeester en wethouders heeft met de gemeenteraad afgesproken dat dergelijke meevallers naar de algemene middelen gaan. Op die manier kan het geld overal aan besteed worden. De gedachte hierachter is dat meevallers op een bepaald terrein, uitgegeven kunnen worden daar waar de nood het hoogst is.

Haaks
Deze zorgmeevallers lijken haaks te staan op miljoenenbezuinigingen die Zwolle doorgevoerd heeft op dit terrein. Toch vindt wethouder Jan Brink (financiën) het niet vanzelfsprekend de besparing met deze meevaller te verzachten. "We werken volgens afgesproken criteria, zodat er goede zorg geboden wordt. Geen mens valt in Zwolle tussen wal en schip, er is maatwerk mogelijk", zegt Brink over de Zwolse zorgaanpak in een interview in deze krant.

Daarnaast blijkt ook het budget voor beschermd wonen niet volledig gebruikt. Dit is een geldpotje dat Zwolle samen met regiogemeenten vult. Van het geld dat hiervoor gereserveerd is, werd 1,57 miljoen euro vorig jaar niet uitgegeven.

PGB's
Ondanks deze financiële meevallers heeft Zwolle door de landelijke problemen rond persoonsgebonden budgetten, net als veel andere centrumgemeentes, geen goedgekeurde accountantsverklaring gekregen. In het slechtste geval kan de provincie Overijssel de gemeente onder verhoogd toezicht stellen. Wethouder Brink verwacht dat Zwolle hier voorlopig mee wegkomt. In september hoopt hij de definitieve jaarcijfers te hebben.