Volledig scherm
© Thinkstock

Zwolle wil niet opdraaien voor kosten breder spoor

ZWOLLE - De gemeente Zwolle wil niet opdraaien voor de mogelijke kosten die het gevolg zijn van de spoorverdubbeling bij Zwolle - Herfte.

Het college van B en W in Zwolle vraagt in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu om een aantal verbeteringen en wijzigingen in het ontwerp van de spoorlijn Zwolle - Herfte.

"Wij constateren dat het ontwerptracébesluit (otb) in lijn is met het advies en de afspraken die eerder zijn gemaakt", schrijft het college in de ingediende zienswijze. "We zien nog wel verschillende punten waar we aandacht voor willen vragen."

Schadeloosstelling
Zo wil Zwolle dus niet opdraaien voor de kosten die gemaakt zullen moeten worden aan wegen en fietspaden als gevolg van de aanpassing van het spoortracé. "Ook de kosten die wij moeten maken voor het begeleiden van het traject, de daadwerkelijke uitvoeringskosten en de kosten voor het verwerken van het besluit in een bestemmingsplan, vallen daar wat ons betreft onder." Zwolle hoeft daarvoor niet per se met een zak geld schadeloos gesteld te worden.

Compensatie
"Soms is compensatie in vervangende grond en de daaraan gekoppelde functies zoals openbaar groen of recreatieve voorzieningen, voor ons als gemeente belangrijker." Het ontwerpbesluit biedt volgens Zwolle ook op verschillende locaties ruimte om hoge bouwwerken te realiseren. "De impact van bepaalde bouwwerken op de direct omgeving kan echter groot zijn. Wij willen u dan ook dringend verzoeken, hierbij op te nemen dat rekening moet worden gehouden met de ruimtelijke kwaliteit en aspecten van welstand."

Kynologenvereniging
Zwolle vraagt expliciet aandacht voor het oefenterrein van de kynologenvereniging. Die zou volgens het college beter verplaatst kunnen worden naar een locatie langs de spoorlijn naar Enschede. "Het gehele terrein dient conform de wensen van de club te moeten worden opgeleverd en de continuïteit van de vereniging moet gedurende de bouwactiviteiten gewaarborgd blijven."

Kansen
Zwolle grijpt het totaalplan aan om een aantal 'meekoppelkansen' toe te voegen. Zo zou er tussen de Hortensiatunnel en de Marsweg het 'Hortensiapark' moeten verrijzen, waarbij een openbare wandelopgang vanuit de tunnel naar het beoogde gebied waar ook de Kynologenvereniging een plek moet moet krijgen.

Ook een fietspad langs het spoor naar de Herfterlaan staat op het lijstje en een eenvoudig wandelpad aan de zuidzijde van de Herfterwetering wil Zwolle in overleg in de plannen laten opnemen.