Volledig scherm
Het gemeentehuis van Zwolle © Tom van Dijke

Zwols stadsbestuur door 't stof om asbestdebacle

ZWOLLE - Burgemeester en wethouders geven fouten toe rond verhuizing bieb. Ze nemen tal van maatregelen om zo'n debacle in de toekomst te voorkomen.

Sorry Zwolle, het zal niet weer gebeuren. Het wordt niet met zoveel woorden gezegd door het college van burgemeester en wethouders, maar het relaas van zeven pagina's over het asbestfiasco rond de verhuizing van de Zwolse bibliotheek heeft wel wat weg van een excuusbrief.

Burgemeester Henk Jan Meijer en zijn wethouders spreken van een aantal inschattingsfouten die betreurd worden, ook geven ze toe dat in het stadhuis de kennis over asbest beperkt was en dat de informatie aan de gemeenteraad beter had gemoeten.

In gemeenteraad
Over een dikke week zal blijken of de Zwolse gemeenteraad genoegen neemt met deze uitleg. Dan debatteert de lokale politiek over het stevige rapport van bureau Lysias, dat onderzoek deed naar de tegenvallers rond het project Zara/bibliotheek. De bieb wijkt uit de Diezerstraat om plaats te maken voor de modeketen, maar vorig jaar kwam aan het licht dat haar nieuwe vestiging aan de Zeven Alleetjes vol asbest zit. De totale financiële schade bedraagt zo'n 4 miljoen euro. Het asbestrisico is door de gemeente onvoldoende onderkend, stelde Lysias. Ook is er te weinig gebruik gemaakt van de deskundigheid van derden.

Bijna tien jaar geleden werd na een rekenkameronderzoek al eens geconstateerd dat Zwolle te weinig grip had op risico's bij grote projecten. Hoewel de gemeente daarop maatregelen genomen heeft, is het nu toch weer misgegaan. "Ervaring is niet per definitie een garantie voor vlekkeloos verlopende projecten", beseffen B en W nu maar al te goed. Daarom wordt er opnieuw een scala aan ingrepen gepresenteerd. Zo gaan burgemeester en wethouders zich meer bemoeien met de ambtenaren die werken aan grote projecten. Ook wordt vanaf nu bij dergelijke ontwikkelingen de deskundigheid ingeschakeld van managers die niet direct bij het project betrokken zijn.

Boosdoener
Omdat asbest de grootste boosdoener is, wordt geprobeerd om de kans op een dergelijke tegenvaller in de toekomst tot het minimum te beperken. Zo komt Zwolle na de zomer met een asbestprotocol dat ingezet wordt bij koop, verkoop en verbouw van gemeentelijk vastgoed. Dit moet ervoor zorgen dat een betere inschatting gemaakt kan worden van het geld en de tijd die nodig zijn. In oktober wil de gemeente in beeld hebben welke panden asbest bevatten.

Overigens weigert het college de conclusie van Lysias te onderschrijven dat het Zara/bieb-project vanaf de eerste dag onder financiële druk stond. Volgens B en W werd pas vorig jaar zomer duidelijk dat het de verkeerde kant op ging.

Verhuizing bibliotheek
De bibliotheek, tegenwoordig Stadkamer, verhuist begin 2017 naar het voormalig GGD-pand aan de Zeven Alleetjes. Nu zit de boekenuitleen nog in het stadhuis. De gemeenteraad heeft in oktober maximaal 350.000 euro beschikbaar gesteld voor de inrichting van de Stadkamer, maar binnenkort komt er een collegevoorstel om de Stadkamer daarbovenop een lening te verstrekken of te voorzien van een garantstelling.

Gemeenteraadsleden geven maandag 23 mei voor het eerst hun visie op het Lysias-rapport en de collegebrief. "Tot die tijd kan ik er nog niet veel over zeggen", reageert GroenLinks-raadslid Michiel van Harten, een van de criticasters vanuit de oppositie. "We willen als fractie in ieder geval ook heel kritisch terugkijken, hoe wegen we de afgelopen periode?" Coalitieleider Gerdien Rots (ChristenUnie) sprak eerder al van een stevig rapport. Ook zij zei met een oordeel te wachten tot het raadsdebat.