Zorginstelling Pluryn verkeert in zwaar weer, lees in vijf antwoorden wat er precies aan de hand is.
Volledig scherm
Zorginstelling Pluryn verkeert in zwaar weer, lees in vijf antwoorden wat er precies aan de hand is. © Gerard Verschooten

Pluryn: Veel schuld, veel verlies (mogelijk nog meer), maar 'het volste vertrouwen’

NIJMEGEN/GROESBEEK - Zorginstelling Pluryn zit diep in de rode cijfers. Wat is er aan de hand? Vijf vragen.

1) Pluryn heeft over 2018 een tekort van 15,6 miljoen euro. Hoe kan dat nou?

De zorginstelling, die kinderen en volwassenen met allerhande problemen, zoals verstandelijke beperkingen, gedragsproblemen en complexe thuissituaties helpt, heeft met name veel meer geld aan personeel uitgegeven. Alleen al voor vast personeel stegen de kosten van 258 naar 278 miljoen euro, terwijl er er ook zo’n 4 miljoen extra werd uitgegeven aan ingehuurd personeel. De flexibele schil (geen vast contract en inhuur) bedroeg eind 2017 20 procent van het personeelsbestand, eind 2018 was dit opgelopen naar 21,8 procent. Het heeft onder meer te maken met het feit dat er heel moeilijk vast personeel te vinden is, door krapte op de arbeidsmarkt. En losse inhuur is doorgaans veel duurder.

Pluryn zegt ook te maken te hebben met relatief veel verleende zorg waarvoor achteraf bleek dat er geen vergoeding voor bestond. 'Niet betaalde overproductie', wordt dat genoemd. Daarnaast, en daar is Pluryn echt niet uniek in, zijn de tarieven die gemeenten betalen voor de ingehuurde zorg vaak niet kostendekkend. Pluryn is ook veel tijd kwijt met de administratie: waar voorheen met alleen de provincie zaken werd gedaan, moet nu de administratieve afhandeling geregeld worden met elke gemeente afzonderlijk.

2) Pluryn heeft ook een slordige 200 miljoen euro schuld. Is dat ook niet zorgelijk?

Op zich is voor een grote instelling als Pluryn, met 6700 personeelsleden en een omzet van zo'n 410 miljoen euro, die schuld niet een groot probleem. Alleen: Pluryn heeft nogal wat overbodig geworden vastgoed. Sommige gebouwen worden nog amper gebruikt. Zo zijn er woongebouwen waar alleen nog wat dagactiviteiten in plaatsvinden, zoals vergaderingen. Dergelijke gebouwen wil Pluryn gaan afstoten, waardoor de schuld omlaag gaat, alsmede de kosten.

3) Dreigt Pluryn failliet te gaan?

Pluryn heeft over de periode 2015-2017 mogelijk te veel subsidie ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid. Van de 32 miljoen die is ontvangen moet misschien een aanzienlijk deel worden terugbetaald, waardoor het voortbestaan van Pluryn mogelijk in gevaar komt, staat in het jaarverslag van de organisatie. ,,Daar is geen inschatting van te maken’’, reageert een woordvoerder van Pluryn desgevraagd. De instelling zegt ‘het volste vertrouwen te hebben in een goede afloop’.

4) Hebben cliënten van Pluryn hier last van?

De instelling al aangegeven dat acute, schrijnende gevallen niet meer worden aangenomen als niet op voorhand honderd procent zeker is dat daar door een gemeente ook voor betaald gaat worden. Dat betekent dat de kans bestaat dat bijvoorbeeld kinderen met ernstige gedragsproblemen in een moeilijke gezinssituatie, die acuut even elders ondergebracht moeten worden, niet worden geholpen.

En ook van de personeelsproblemen hebben cliënten - Pluryn heeft er ruim 9.000 - last. Zo is er een relatief hoog ziekteverzuim onder de 6.700 personeelsleden en is er sprake van instabiele teams. Een onafhankelijke visitatiecommissie constateerde al dat er door nieuwe en steeds wisselende medewerkers vaker medicatiefouten worden gemaakt en cliënten minder scherp in beeld blijven. Daarbij constateert Pluryn zelf ook dat hoe meer invallers, leerlingen en carrièreswitchers er zijn, hoe zwaarder de belasting voor vaste medewerkers is. En dan dreigt een neerwaartse spiraal: de vaste mensen vallen door die grote belasting dan weer vaker uit, waardoor er nóg meer invalkrachten ingehuurd moeten worden, met alle gevolgen van dien.

5) En nu?

Pluryn heeft, in samenspraak met de banken die de instelling extra scherp in de gaten houden, een ‘meerjarenherstelplan’ gemaakt. Zo wordt gepoogd het ziekteverzuim terug te dringen, minder gebruik te maken van losse inhuur, wordt er geschrapt in het management en in het onroerend goed en probeert de organisatie bij gemeenten meer geld voor de geleverde zorg te krijgen. Een speciale projectorganisatie moet er voor zorgen dat de reorganisatie ook een beetje vlot verloopt. En er is, opnieuw, 'het volste vertrouwen’ dat het allemaal goed komt.