Het Dokter J.H. Jansencentrum maakt, als het aan de gemeente Noordoostpolder ligt, plaats voor woningen.
Volledig scherm
Het Dokter J.H. Jansencentrum maakt, als het aan de gemeente Noordoostpolder ligt, plaats voor woningen. © Videostill

Emmeloord raakt iconisch gebouw kwijt: het Dokter J.H. Jansen Ziekenhuis

Het voormalige Dokter J. H. Jansen Ziekenhuis in Emmeloord gaat mogelijk tegen de vlakte. De gemeente Noordoostpolder wil op het terrein woningen bouwen voor ‘verschillende doelgroepen'. 

De plannen zijn nog prematuur, en hangen voor een deel af van de ontwikkeling van een gezondheidsplein aan de Urkerweg 4. Verschillende zorgaanbieders willen daar op één locatie werken, met een polikliniek, huisartsen en andere zorgaanbieders. Zorggroep Antonius heeft op deze locatie al een polikliniek. 

Sinds begin vorig jaar maakt Antonius ook gebruik van het Dokter J.H. Jansencentrum, waar de polikliniek dermatologie gevestigd is. Ook kunnen inwoners hier terecht voor bloedafname, inleveren van urine en het laten maken van een MRI-scan. Met het plan om één Gezondheidscentrum te ontwikkelen, komt het Dokter J.H. Jansencentrum vrij. 

Sloop

De gemeente Noordoostpolder heeft een paar eerste uitgangspunten opgesteld voor de herinrichting van de locatie. Zo moet er in de nieuwe plannen rekening gehouden worden met de omgeving en moeten er woningen komen voor ‘verschillende doelgroepen'. Wat die verschillende doelgroepen zijn, is nog niet bekend. ,,In april bespreekt de raad de woonvisie. Daarin wordt duidelijk op welke doelgroepen we ons als gemeente gaan richten’’, zegt Annemiek Reitsma van de gemeente Noordoostpolder. ,,Maar dat het voormalige ziekenhuis tegen de vlakte gaat, is zo goed als zeker. Het is niet geschikt als woonlocatie.’’ Misschien dat een deel van het gebouw nog overeind blijft als uit onderzoek blijkt dat hergebruik wel past bij wat de gemeente wil.

Gezondheidsplein

Zodra het Dokter J. H. Jansencentrum vrij is, wil de gemeente ook belangstellenden en belanghebbenden betrekken bij de plannen voor de woonlocatie. Daarvoor wil het college van burgemeester en wethouders een bedrag beschikbaar stellen van 160.000 euro. Voor het ontwikkelen van een gezondheidsplein wil het college 50.000 euro beschikbaar stellen. In maart bespreekt de gemeenteraad de uitgangspunten voor de nieuwe invulling van het gebied.

De gemeente Noordoostpolder kocht het Dokter J. H. Jansencentrum aan na het faillissement van de  MC IJsselmeerziekenhuizen. Met de aankoop wilde de gemeente de zorg in het gebied veilig stellen. 

Flevoland