Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Thinkstock

Meer arbeidsmigranten in grote boerderijen in Noordoostpolder

De provincie Flevoland verruimt de regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten in Noordoostpolder. Meer migranten per boerderij moet een wildgroei aan kleinere accommodaties voorkomen. En levert 1.250 extra bedden op.

De regeling geldt voor boerderijen. In Noordoostpolder mogen maximaal honderd arbeidsmigranten op een erf wonen. Flevoland wil dat aantal verhogen naar 150. Het gaat om plekken voor seizoensarbeiders in de glastuinbouw en bollen- of fruitteelt.

Maximale aantal

De verruiming houdt in dat meer boerderijen het maximale aantal migranten mogen huisvesten. De grens schuift op van tien naar vijftien boerderijen. Hierdoor stijgt het aantal beschikbare bedden van duizend naar 2.250 stuks. Daarnaast mogen meer boerderijen het maximale aantal migranten huisvesten. Flevoland wil bereiken dat grotere groepen arbeidsmigranten bij elkaar komen te wonen in het buitengebied. En niet versnipperd in meerdere kleinere accommodaties.

De voorwaarde dat seizoensmigranten alleen mogen wonen op een boerderij van het type Wieringermeer wordt geschrapt. Deze komen niet vaak vrij, weet Flevoland. In de gemeente komen voldoende andere erven vrij die óók geschikt zijn voor het huisvesten van arbeidsmigranten. 

Behoefte

De verruiming gebeurt op aandringen van de gemeente Noordoostpolder. Zij reageerde niet op de vraag van De Stentor om een reactie te geven. Begin dit jaar bleek dat onduidelijkheid bestaat over hoeveel arbeidsmigranten er in de Noordoostpolder werken. Schattingen lopen uiteen van 1.700 tot 2.600 personen. Uitgaande van het laagste aantal constateerde de gemeente dat er duizend huisvestingsplekken te weinig zijn in de polder.

Flevoland