Volledig scherm
© ANP

Noordoostpolder in 2030 energieneutraal

Door een pakket aan maatregelen moet de gemeente Noordoostpolder in 2030 energieneutraal zijn. Dit kan door onder meer nieuwbouwwijken in de gemeente aardgasloos te maken.

Een ander onderdeel van het maatregelenpakket is een warmteplan, dat inzichtelijk moet maken hoe de warmtevoorziening in de gemeente kan worden verduurzaamd. Ook werken gemeente en provincie Flevoland aan beleid voor zonneweides. 

Zonnepanelen

De komende jaren steekt de gemeente flink wat energie in de gemeentelijke gebouwen. Zo komen op het dak van de Bosbadhal in totaal 1000 nieuwe zonnepanelen. Dit jaar worden de eerste 400 gelegd. Ook het zwembad wordt na de renovatie van 2019/2020 voorzien van 600 zonnepanelen. Daarmee wordt dan het totaal elektriciteitsverbruik van de sporthallen op eigen daken opgewekt. 

Verkeerslichten

Ook de verkeerslichten dragen een steentje bij: door die op de Leeuwenkruising te vervangen kan de verkeersstroom over de Lange en de Korte Dreef verder worden verbeterd. Dat leidt tot minder uitstoot en fijnstof. Bovendien zijn de nieuwe installaties 'intelligent'. Data kunnen op termijn ook worden ontsloten voor anderen, zoals makers van apps en navigatiesystemen. 

Flevoland