Volledig scherm
Kennis wordt steeds meer een product, naast de aardappel zelf. © Freddy Schinkel

Noordoostpolder lanceert nieuwe agenda voor economische ontwikkeling

Met de instelling van een Regiegroep Economische Ontwikkeling en werkgroepen in zes verschillende sectoren, zogenoemde sectortafels, wil Noordoostpolder aan de slag met het opstellen van een sociaal-economische agenda. Dat moet concrete ideeën opleveren voor de versterking van de polder als aantrekkelijke gemeente voor wonen, werken en recreëren.

Ook vraagstukken als huisvesting, bereikbaarheid en het voorbereiden van werknemers op een veranderende arbeidsmarkt moeten door de nieuwe overlegstructuur worden aangepakt. Daarin zitten overheid, bedrijfsleven, land- en tuinbouworganisatie LTO en onderwijs bij elkaar aan tafel. Voor het ontwikkelen en uitwerken van de ideeën komt 300.000 euro beschikbaar, als de gemeenteraad het plan in december goedkeurt.

Toekomstvisie

Voor elk van de sectoren is een globale toekomstvisie in 2030 geformuleerd. Zo wil Noordoostpolder graag de proeftuin worden innovatie in de landbouw. ,,De werkgelegenheid in de sector verschuift steeds meer van productie naar kenniswerk. Smart farming en robotisering versterken dat effect. Kennis wordt steeds meer het product, naast de aardappelen en de uien zelf”, zo staat in het plan.

Het doel is dat over tien jaar allerlei nieuwe technieken hun weg naar de akkers hebben gevonden. ,,Stages op alle niveaus zijn zeer in trek omdat hier altijd de nieuwste technieken worden gebruikt: van autonoom vliegende drones tot zelfrijdende onkruidwieders en melkrobots.” In de ontwikkeling van die nieuwe technieken moet het nieuw op te zetten Nationaal Testcentrum voor Mobiliteit en Infrastructuur nabij Marknesse een belangrijke rol spelen.

Toerisme

In toerisme en recreatie ziet Noordoostpolder een andere belangrijke pijler voor economische ontwikkeling. ,,Er wordt in Nederland richting 2030 een groei van 50 procent van heet aantal internationale toeristen verwacht en 27 procent groei van binnenlands toerisme. Dit biedt kansen voor de verdere ontwikkeling van de toeristische sector in Noordoostpolder”, denkt het college. Dat idee wordt versterkt doordat nationaal wordt ingezet op spreiding van bezoekers over het land. Themaroutes, goede parkeervoorzieningen en meerdaagse arrangementen moeten er voor zorgen dat in 2030 toerisme ‘van groot belang’ is en dat bezoekers langer blijven en meer geld besteden.

Het nieuwe programma voor economische ontwikkeling loopt tot 2024. Vanaf volgend jaar wordt jaarlijks een Economische Markt georganiseerd, waar de sectortafels hun resultaten presenteren aan gemeenteraad en andere belangstellenden.

Flevoland