Foto ter illustratie van afvalcontainer.
Volledig scherm
Foto ter illustratie van afvalcontainer. © Foto Freddy Schinkel

Noordoostpolder maakt vaart met invoering recycle-tarief

Als het aan het college van burgemeesters en wethouders van Noordoostpolder ligt wordt eind augustus gestart met het omwisselen van de restafvalcontainers in de gemeente voor nieuwe containers met een chip. De gemeenteraad moet volgende maand eerst akkoord gaan met de kosten van de invoering.

De gemeente wil met het nieuwe systeem om afval in te zamelen het vuilnis beter scheiden en minder restafval overhouden. Dit moet gerealiseerd worden door inwoners per keer dat ze een vuilniszak in de ondergrondse container gooien of de container met restafval aan de weg zetten een bedrag betalen. Inwoners krijgen zo invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. 

Variabel tarief

De raad is akkoord met deze nieuwe koers voor afvalscheiding en de afgelopen maanden heeft de gemeente met afvalbedrijf HVC gewerkt aan een plan. De afvalstoffenheffing bestaat straks uit een vast en variabel tarief. 

Hoe minder restafval inwoners aanbieden, hoe lager het variabele tarief voor hen wordt. De grootte van de container ook verschil (240 liter of 140 liter) maakt ook verschil. Bij bewoners van hoogbouw wordt het variabele tarief berekend aan de hand van het aantal keer dat zij de ondergrondse restafvalcontainer gebruiken. 

30 kilogram

Wanneer de raad op 29 juni instemt met de investering van ruim drie ton van alle afvalcontainers, kan het recycle-tarief op 1 januari 2021 worden ingevoerd. In 2018 was de hoeveelheid restafval per inwoner nog 140 kilogram. De ambitie van de gemeente is om in 2025 nog 60 kilo restafval per persoon over te houden en in 2030 nog slechts 30 kilo.

Naast een nieuw systeem voor afvalinzameling krijgen bewoners van hoogbouw meer mogelijkheden om afval dichtbij huis te scheiden. De gemeente plaats nieuwe gft-containers en er komen ondergrondse containers voor papier en karton. Op verschillende plekken komen nieuwe glascontainers.

Flevoland