Overal is het droog, maar in Flevoland is nog water in overvloed

VIDEOMede vanwege de unieke ligging is er in Flevoland ondanks de droogte nog voldoende water beschikbaar. Sterker; Waterschap Zuiderzeeland pompt iedere dag nog via gemalen water weg.

De sloten en kanalen in de omgeving van Rutten, in het uiterste noorden van Flevoland, staan deze morgen nog mooi vol. De sluis bij het Gemaal Buma laat ook nog voldoende water binnen. En ondanks de droogte werkt het gemaal nog dagelijks water weg. ,,Het klinkt wat vreemd in deze tijd, maar als we niet malen, lopen we onder”, zegt Elmer Benjamin, coördinator droogte van het Waterschap Zuiderzeeland.

Tot half juli moest Waterschap Zuiderzeeland nog meer water het gebied uitpompen dan inlaten. Ook nu er een watertekort is, blijven verschillende gemalen in Flevoland pompen om het waterpeil in de polders op orde te houden.

Dat heeft onder meer te maken met de unieke ligging van het gebied. ,,Het is hier erg laag, onder zeeniveau. We hebben bijvoorbeeld te maken met veel kwelwater (water uit de ondergrond van andere, hoger gelegen gebieden, red.) vanaf de Veluwe.”

Zuiderzee

Het Waterschap Zuiderzeeland heeft als werkgebied de bodem van de vroegere Zuiderzee. Met negen inlaten en zeven sluizen worden alle standen in de wateren tussen het Veluwemeer en het IJsselmeer geregeld. En ondanks de hitte en droogte van de laatste maanden gaat dat prima in Flevoland. ,,Er is nog voldoende water. We kunnen nog steeds inlaten”, zegt Benjamin.

Samen met afdelingshoofd waterbeheer Teun Molenaar staat Benjamin deze morgen bij één van de sluizen die het water uit het IJsselmeer inlaat en verspreidt richting de rest van de Noordoostpolder. ,,Kijk”, wijst Benjamin: ,,Idealiter zou het peil hier nu vijf centimeter hoger moeten staan. Dat lijkt niet veel, maar dat geldt voor het hele IJsselmeergebied. En daar hebben heel veel partijen mee te maken.”

De kwaliteit van het water moet goed blijven, daarom wordt met enige regelmaat nog water ingelaten en weer weggepompt. ,,Er zit een heel team achter dat dagelijks bijhoudt hoeveel dat moet zijn. Nu is het droog, maar er komt straks ook weer een moment dat het natter wordt. Ook daar moeten we op voorbereid zijn en nu al over nadenken. Meestal zijn we vooral bezig met slecht weer en nattigheid, nu slaat droogte de klok”, aldus Molenaar.

Draaiboeken

De droogte van nu is interessant voor het waterschap. ,,We hebben allerlei draaiboeken gemaakt en klaarliggen voor als het nog weer gaat gebeuren”, legt Molenaar uit. ,,Afgelopen nacht is hier ongeveer vier millimeter regen gevallen. Dat is een druppel, voor de huidige situatie. Nu staan de sluizen constant open en gaat er meer water in dan uit”, vult Benjamin aan.

En dat moet ook, beseft het waterschap. Want als er ergens in Nederland een beetje water welkom is in de zomer, dan is het wel in Flevoland. ,,We hebben te maken met veel agrariërs. Diverse oogsten zijn bezig of komen er snel aan. Tot nu toe kunnen we iedereen nog van water voorzien. Hopelijk houden we dat de komende tijd ook nog vol’’, aldus Molenaar.

De vraag is hoeveel regen er de komende week gaat vallen, maar ook hoeveel water via de rivieren in het IJsselmeer belandt. ,,Het IJsselmeer mag nu dalen tot dertig centimeter onder NAP. Daar zitten we nog niet, dus we mogen nog inlaten. Voorlopig zitten we hier wel goed’’, aldus Benjamin. ,,Hopelijk is het niet nodig verdere maatregelen te nemen.”

Volledig scherm
Er komt nog volop water uit de sluis bij Rutten en Lemmer. © Freddy Schinkel

Flevoland