Volledig scherm
Wie vanuit de wmo een rolstoel of traplift wil, blijft voorlopig aangewezen op het Hulpmiddelencentrum in de gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder. © ANP

Overname hulpmiddelen in Flevoland mislukt

Inwoners van Dronten, Urk en Noordoostpolder die gebruik maken van hulpmiddelen, blijven voorlopig aangewezen op leverancier het Hupmiddelencentrum. De betreffende gemeenten wilden de overeenkomst met deze leverancier per 1 december wegens klachten beëindigen. Maar de overnOame van de hulpmiddelen door Welzorg is mislukt. 

Beide partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen over de waarde van de uitgeleende rolstoelen, scootmobielen, tilliften en andere hulpmiddelen. Dat betekent dat het Hulpmiddelencentrum de leverancier voor de hulpmiddelen blijft, tot het contract uiterlijk eind 2020 afloopt. Ook neemt het Hulpmiddelencentrum de reparaties en onderhoudswerkzaamheden weer voor hun rekening. 

Vervelende situatie

De betrokken wethouders Van Bergen (Dronten), Brouwer (Urk) en Uitdewilligen Noordoostpolder) spreken van ‘een bijzonder vervelende situatie’. ‘We snappen dat er vragen zijn en we willen deze zo goed mogelijk beantwoorden’. Deze week ontvangen cliënten met een hulpmiddel vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning weer een brief waarin de situatie wordt uitgelegd. Daarnaast kunnen zij telefonisch contact opnemen met de gemeente voor aanvullende vragen. 

‘De afgelopen maanden merkten we dat de service van het Hulpmiddelencentrum verslechterde, ondanks de vele gesprekken met hen. Om te voorkomen dat deze situatie zich herhaalt, vragen we inwoners zich met eventuele klachten ook te melden bij hun gemeente”, aldus de wethouders van Dronten, Urk en Noordoostpolder.

Oplossing

De klachten hebben betrekking op het niet op tijd leveren van hulpmiddelen en reparaties waarop lang moet worden gewacht. ‘We gaan er vanuit dat het Hulpmiddelencentrum alles in het werk zal stellen om te voldoen aan hun verplichtingen. De kwaliteitseisen en levertijden houden we nauwlettend in de gaten. Wanneer het Hulpmiddelencentrum in gebreke blijft, zoeken we als gemeente een passende oplossing voor onze inwoner’, zeggen de wethouders. 

Ernst Dijkstra, algemeen directeur bij het Hulpmiddelencentrum, bevestigde eind vorige maand in deze krant dat het bedrijf in een lastige fase zit en dat er niet altijd kan worden voldaan aan de gemaakte afspraken. Dat heeft volgens hem ook te maken met het stelsel in zijn algemeenheid en de gecreëerde contracten. ,,Ik kan het besluit van deze gemeenten wel begrijpen’’, zei hij toentertijd over de beoogde overname.

Flevoland