In het Dokter Jansencentrum in Emmeloord was eerst de MC Groep gevestigd. Na het faillissement nam Antonius Zorggroep de polikliniek in het gebouw over.
Volledig scherm
In het Dokter Jansencentrum in Emmeloord was eerst de MC Groep gevestigd. Na het faillissement nam Antonius Zorggroep de polikliniek in het gebouw over. © Foto Freddy Schinkel

Tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten in Dokter Jansencentrum in Emmeloord

In het Dokter Jansencentrum in Emmeloord komt een tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten. Mensen met corona die uit het ziekenhuis ontslagen zijn of geen medische ziekenhuiszorg nodig hebben kunnen daar vanaf morgen terecht.

,,Mensen krijgen daar lichte zorg. Het is een zorghotel waar personen kunnen komen te liggen die geen intensieve zorg nodig hebben, maar niet naar huis kunnen. Het is een soort tussenstap voor mensen die corona hebben”, vertelt Elaine Bezemer, woordvoerder van de Veiligheidsregio Flevoland.

Eerste patiënten

Morgenmiddag komen de eerste mensen die corona hebben al naar het Dokter Jansencentrum. ,,Dit is nu echt nodig en is ook sneller dan verwacht”, vertelt Bezemer.

Op de eerste verdieping, die nu leeg staat, worden de patiënten geïsoleerd verpleegd. Daar kunnen eerst acht patiënten, die geen bezoek mogen ontvangen, verpleegd worden. Dit aantal kan later uitgebreid worden naar 15. Mogelijk wordt ook de tweede verdieping gebruikt waardoor er in totaal plek is voor 40 patiënten. De patiënten komen via de ambulance-ingang naar binnen zodat er voor hen een aparte ingang is.

Toename

De realisatie van de tijdelijke zorglocatie is onderdeel van de maatregelen die huisartsen, ziekenhuizen, GGD/GHOR Flevoland en de Veiligheidsregio Flevoland nemen met het oog een toename van het aantal corona-patiënten.

Het Dokter Jansencentrum in Emmeloord is de eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten in Flevoland. Andere locaties worden nog onderzocht. ‘Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt’, meldt de Veiligheidsregio. ‘Ook in Almere worden er mogelijkheden verkend. Voor de opvang dak- en thuislozen worden ook extra tijdelijke zorglocaties onderzocht.’

De gemeente Noordoostpolder heeft plannen om het Dokter Jansencentrum te slopen. Onder meer Antionius Zorggroep verleent op dit moment nog zorg in het centrum. Tot het faillissement van de MC Groep in 2018 was het een locatie van de MC IJsselmeerziekenhuizen.

Flevoland