Volledig scherm
Dit is de vestiging van 't Boerenerf in Emmeloord waar de inspectie al twee jaar tekortkomingen constateert. © Google Streetview

Zorg- en woonboerderij Emmeloord presteert volgens inspectie nog steeds ondermaats

Zorg- en woonboerderij ’t Boerenerf met vestigingen in Emmeloord en Tollebeek is onder verscherpt toezicht gesteld door de inspectie. Personeel en bestuur presteert ondermaats, waardoor de kwaliteit van zorg in gevaar is. 

Het is al twee jaar kommer en kwel bij de kleinschalige zorginstelling. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd trok in 2016 al aan de bel over tekortkomingen in de zorg op 't Boerenerf. De zorgboerderij voldeed niet aan de 25 normen waarop de inspectie toetste. 

De inspectie noemde de zorg zelfs ‘risicovol’. De afgelopen twee jaar is de situatie nauwelijks verbeterd, waarna de zorginstelling voor een periode van drie maanden onder verscherpt toezicht is gesteld. 

Personeel voldoet niet

Tijdens de laatste inspectie dit voorjaar bleek opnieuw dat het personeel en de bestuurders van 't Boerenerf op bijna alle onderdelen ondermaats presteren. 

Door het ontbreken van kennis voldeed de zorg niet aan de randvoorwaarden.Ook ontbrak kennis en kunde om te werken met cliëntendossiers. Keer op keer beloofde 't Boerenerf beterschap. In april van dit jaar stelde de zorgboerderij aan alle eisen te voldoen. Een maand later tijdens de inspectie bleek het tegenovergestelde het geval. Op bijna alle onderdelen isondermaats gepresteerd.

Maat vol

Voor de inspectie was de maat vol. Zij heeft onvoldoende vertrouwen dat de aansturing van de zorg- en woonboerderij verbetert zonder extra toezicht. 

Daarop is besloten om de kleinschalige zorginstelling onder verscherpt toezicht te stellen. In de komende drie maanden vinden onaangekondigde bezoeken plaats en heeft ’t Boerenerf de tijd om orde op zaken te stellen.

Kleinschalige zorg

’t Boerenerf is een kleinschalige zorgaanbieder met vestigingen in Emmeloord en en Tollebeek. De zorginstelling wordt geleid door Tessa Kelder en Martien Borg. In 2007 begon de zorgboerderij met dagopvang in Emmeloord, vijf jaar geleden is ook gestart met kleinschalig wonen. Naar eigen zeggen is op elk uur van de dag of nacht is professionele zorg aanwezig. 't Boerenerf zou werken met een klein zorgteam. Deze zomer is de vestiging in Tollebeek nog fors uitgebreid met tien appartementen.

Vestiging Emmeloord 

De inspectie heeft alleen gecontroleerd bij de vestiging in Emmeloord waar op dat moment tien cliënten woonden en vijf cliënten voor de dagopvang naar de boerderij kwamen. Cliënten die er verblijven hebben een lichamelijke- of verstandelijke beperking of kampen met dementie en Alzheimer.

Eerder is ook al de WTZi-toelating voor ’t Boerenerf ingetrokken. Dat betekent dat de zorgboerderij geen zorg meer mag aanbieden die onder de zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg valt.

Reactie bestuur 

In een reactie tegenover de inspectie verklaarden de bestuurders van de zorginstelling begrip te hebben voor de maatregel. Volgens 't Boerenerf is een periode van drie maanden voldoende om de boel op orde te krijgen. 

Eén van de bestuurders liet de inspectie weten onvoldoende 'in control' te zijn. Ze zegt de afgelopen jaren steeds de verkeerde hulp van mensen en organisaties te hebben ingeroepen. Eind november beslist de inspectie of het verscherpt toezicht wordt verlengd. Ook kan het zijn dat de inspectie bestuursrechtelijke stappen onderneemt . 

Het bestuur van ’t Boerenerf was niet bereikbaar voor commentaar. 

Flevoland