Volledig scherm
Herder Gartman met de schaapskudde.

Grotere schaapskudde nodig voor paarse heide Nunspeet

NUNSPEET - Om de heidevelden in de gemeente Nunspeet beter tot hun recht te laten komen, zou de Schaapskudde Nunspeet uitgebreid moeten worden tot driehonderd schapen. Ook zou er dan een nieuwe schaapskooi gebouwd moeten worden. Om uit te zoeken wat er (financieel) mogelijk is, wil het college van burgemeester en wethouder van Nunspeet een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren.

Het college stelt dit onderzoek nu voor aan de gemeenteraad. Zij doet dat naar aanleiding van vragen van de fracties van SGP, Gemeentebelang, ChristenUnie, CDA, VVD en Algemeen Belang, die eind vorig jaar aandrongen op meer aandacht voor 'paarse heide' in de gemeente. "De laatste jaren is er erg veel aandacht voor biodiversiteit, terwijl de heide er steeds minder mooi bij ligt", zei SGP-raadslid Gerard Mulder destijds. "Met paarse heide bedoelen we heidevelden zonder sterke vergrassing."

Onderzoek
Omdat de vragen van de fracties volgens het college breed zijn en een 'objectief vakdeskundig advies' vergen én om de schijn van vooroordelen weg te nemen, stelt het college voor om een extern deskundige/bureau onderzoek te laten doen. Dat onderzoek moet antwoord geven op de vraag of en hoe de gemeente kan bijdragen aan 'meer paarse heide'.

Elspeet
De fracties willen dat het college ook kijkt naar alternatieven voor het uitbreiden van de kudde in Elspeet en het bouwen van een nieuwe kooi aan de Stakenbergweg. Bijvoorbeeld het realiseren van een schaapskooi met kudde in Vierhouten. "Vanuit recreatief oogpunt zou dit een versterking kunnen zijn", denkt de politiek. Ook zou onderzocht moeten worden wat de kosten en baten zijn van het inhuren van schaapskudden. "Dit zou kostentechnisch goedkoper kunnen zijn. Temeer omdat is gebleken dat met name op bepaalde piekmomenten (uitloop van bepaalde grassoorten) inzet nodig is."

De herders van Schaapskudde Nunspeet hoeden dagelijks de schapen op de Elspeetse en Vierhoutense heide. De kudde heeft een begrazingscontract met de gemeente Nunspeet. De kudde bestaat momenteel uit 138 ooien. Op eerste kerstdag werd het eerste lammetje van dit seizoen geboren.

Het college streeft ernaar om het onderzoek, als de raad daarmee instemt, in mei te kunnen presenteren, zodat er in juni een besluit over kan worden genomen.

  1. Proef voor meer inentingen Noord Veluwe: Vaccinatie gemist? Haal hem dan alsnog!

    Proef voor meer inentingen Noord Veluwe: Vaccinatie gemist? Haal hem dan alsnog!

    Je vaccinatie halen die je beschermt tegen infectieziekten? Dat kan je maar beter wél doen. Hoewel stafarts jeugdgezondheid Marjolein van der Laan van GGD Noord- en Oost-Gelderland ieders keuze respecteert, hoopt ze toch de vaccinatiegraad in haar werkgebied te verhogen. Een proef in zes gemeenten op de Noord Veluwe is een van de maatregelen. Van der Laan: ,,Alle jongeren die zijn opgeroepen voor de meningokokkenvaccinatie, krijgen de mogelijkheid andere gemiste vaccinaties alsnog te krijgen.”

Veluwe