Een deel van de A28 tussen Nunspeet en Wezep. Er zijn plannen om de bebossing langs de route flink uit te dunnen.
Volledig scherm
Een deel van de A28 tussen Nunspeet en Wezep. Er zijn plannen om de bebossing langs de route flink uit te dunnen. © Foto Freddy Schinkel

Noord-Veluwse gemeenten willen ‘geen rigoureuze’ bomenkap langs snelweg A28

De voorgenomen bomenkap langs de A28 tussen Nunspeet en Wezep, stuit op verzet van de gemeenten op de Noordwest-Veluwe. ,,We gaan hierover in gesprek met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG), met als doel een kaalslag te voorkomen’’, aldus wethouder Marije Storteboom van de gemeente Nunspeet.

Om de kans op natuurbranden te voorkomen, is Rijkswaterstaat (RWS) voornemens het bos langs de snelweg A28 aanzienlijk uit te dunnen. Vrijwel alle naaldbomen verdwijnen in een strook van 80 meter breed, inclusief de circa 30 meter brede snelweg. Het gaat om bomen aan beide zijden van de A28 en in de karakteristieke middenberm. De maatregel wordt genomen op verzoek van de VNOG.

De beoogde bomenkap is de vier gemeenten op de Noordwest-Veluwe - Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek - in het verkeerde keelgat geschoten. Op zich vinden zij het prima en ook begrijpelijk dat er maatregelen worden getroffen om de brandveiligheid te vergroten. Tegelijkertijd moet een kaalslag moeten voorkomen, vinden de gemeenten. ,,Het is wat ons betreft niet de bedoeling dat er rigoureus worden gekapt’’, zo laat wethouder Marije Storteboom (Nunspeet) weten als reactie op vragen van de fracties van het CDA en PvdA/GroenLinks. 

Volgens de Nunspeetse bestuurder gaan de vier gemeenten binnenkort in gesprek met de VNOG. ,,Ons doel is om kijken naar wat er wel en wat er niet nodig is qua bomenkap.’’

Nul op rekest

Ook in de Provinciale Staten van Gelderland is aandacht voor het onderwerp. Het CDA vroeg het college van Gedeputeerde Staten of het bereid is te kijken of er ‘andere maatregelen dan bomenkap mogelijk zijn’. De christendemocraten kregen echter nul op hun rekest. Volgens Commissaris van de Koning John Berends is het niet de bedoeling dat de provincie zich bemoeit met de A28 omdat het een Rijksweg is. 

De VNOG benadrukt dat van een kaalslag geen sprake is langs de A28. Er worden namelijk loofbomen herplant, zei projectleider Klaas Noorland eerder tegen de Stentor. ‘Er is een compensatieplicht’, schreef minister Van Nieuwenhuizen ook in haar reactie op Kamervragen van het CDA. Al voegde zij er direct aan toe dat de bomen ook op een andere plek geplant kunnen worden ‘afhankelijk van de mogelijkheden’.

  1. Botten horen kraken en een angstaanjagend letselrapport: ‘We mogen van geluk spreken dat Andrew hier vandaag zit’
    PREMIUM

    Botten horen kraken en een angstaanja­gend letselrap­port: ‘We mogen van geluk spreken dat Andrew hier vandaag zit’

    Een getuige die botten hoort kraken en een officier van justitie die angstig wordt van het letselrapport. Hendrik V. sloeg de 25-jarige Andrew bewusteloos op straat, vroeg aan getuigen of er nog ‘leven in zat’ en schopte daarna nog eens hard in zijn gezicht. Dat bleek op de zitting in de rechtbank in Zutphen. ‘We mogen van geluk spreken dat het slachtoffer hier vandaag zit.’

Veluwe