Volledig scherm
© Bron Commons.wikipedia.org

Belastingdienst wil geld zien van Oldebroek

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek ligt met de Belastingdienst in de clinch over een boekenonderzoek. Het gaat over loonheffing en omzetbelasting in het boekjaar 2013. De gemeente wil niet zeggen om welke bedragen het gaat, omdat er nog een bezwaarprocedure loopt én een akkoord nabij is.

De Belastingdienst zelf beroept zich op haar 'wettelijke geheimhoudingsplicht'. Een en ander is bij de gemeente wel aanleiding geweest om 'het fiscale bewustzijn van de organisatie te verbeteren'.

Bezwaarprocedure
De Belastingdienst heeft eind vorig jaar een boekenonderzoek over 2013 afgerond, waartegen de gemeente een bezwaarprocedure is gestart. "Over zaken waarover we van mening verschillen", laat de afdeling communicatie van de gemeente desgevraagd weten. "We zijn inmiddels dichtbij een afronding.Zodra we een akkoord met de Belastingdienst hebben en de bezwaarprocedure is afgerond, informeren we de gemeenteraad over de bevindingen en de definitieve afrekening. Op dit moment kunnen we niet meer vertellen."

Woordvoerders van de gemeente Oldebroek willen niet zeggen over welke bedragen het gaat. Ook het college zwijgt daarover: "Nu we nog in de afrondende fase zitten en bedragen nog gaan wijzigen vinden wij het handiger om de raad bij te praten als de cijfers definitief zijn en daarom in deze brief alleen de laatste stand van zaken toe te lichten", zegt het college in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Daarin staat ook dat een externe belastingadviseur is ingeschakeld om de gemeente te ondersteunen.

Schone lei
"Na een lang traject van besprekingen met de belastingdienst staan we op het punt om de controle af te ronden en de gemaakte afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst", schrijft het college in de brief. "Dat we nu pas zover zijn om af te rekenen heeft een paar oorzaken. Vanuit de gemeente is ingezet om de periode 2011 tot en met 2015 in een keer af te ronden en met een schone lei te beginnen."

Verbeterplan
Intern is een verbeterplan opgesteld 'om het fiscale bewustzijn van de organisatie te verbeteren'. Daarin staat onder meer dat de gemeente nu tijdig gaat aangeven en toetsen of er fiscale risico's zijn bij projecten. "Als die er zijn, gaan we afstemmen met de Belastingdienst." Verder worden bijvoorbeeld de personeelsdossiers gedigitaliseerd, wordt er een fiscaal coördinator benoemd en gaat er 'een integrale check plaatsvinden om te controleren of onze administratie goed is ingericht'.

Oneens
De gemeente benadrukt nog dat er een mogelijkheid is dat ze het oneens zal zijn met de naheffing. In dat geval gaat ze mogelijk een beroepsprocedure opstarten.

Volledig scherm
© Thinkstock

Veluwe