Volledig scherm
Afvalcontainers, ter illustratie. © Johannes Rutgers

Financiële ‘prikkel’ moet in Elburg en Oldebroek leiden tot minder restafval

POLLOldebroek en Elburg willen met ingang van 2021 diftar invoeren. Dat betekent dat de inwoners moeten gaan betalen voor het aanbieden van restafval. Ook wordt er, samen met de gemeente Nunspeet, een gezamenlijke milieustraat gerealiseerd in de gemeente Elburg.

Zowel Oldebroek als Elburg wilden al eerder diftar (wat staat voor gedifferentieerde tarieven) invoeren. In Elburg floot de bevolking en vervolgens de gemeenteraad wethouder Henk Wessel in 2016 nog terug toen hij pleitte voor een dergelijke ‘financiële prikkel’. Het idee is dat inwoners minder restafval gaan aanbieden als ze daar extra voor moeten betalen. Per definitie hoeven ze niet duurder uit te zijn bij diftar, bepleit de gemeente Oldebroek nu. ‘Goed afval scheiden en minder restafval kan inwoners zelfs een besparing opleveren.’

De colleges van burgemeester en wethouders van Oldebroek en Elburg willen diftar met ingang van 2021 invoeren. Samen met Nunspeet (NEO) willen de gemeenten een nieuwe milieustraat realiseren. Die zou dan in de gemeente Elburg moeten komen, wat betekent dat ook inwoners van Oldebroek en Nunspeet daar naartoe moeten om (grof) afval weg te brengen. De gemeenteraden moeten nog wel akkoord gaan, zowel met het invoeren van diftar als het realiseren van een NEO-milieustraat.

Ook in Nunspeet?

Elburg en Oldebroek zijn al langer bezig met het terugdringen van de hoeveelheid restafval die hun inwoners aanbieden, maar om dat te bereiken zijn maatregelen noodzakelijk. ,,In het huidige coalitieakkoord is de invoering van diftar daarom ook opgenomen’’, laat Oldebroek via de afdeling communicatie weten. ,,Komende week  bespreekt het college een voorstel voor invoering van diftar. Bij positieve besluitvorming wordt het voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.’’

In Elburg heeft het college maandag al besloten de gemeenteraad voor te stellen diftar per 1 januari 2021 in te voeren. De exacte inhoud van het voorstel wordt pas openbaar gemaakt als in alle drie gemeenten het college een besluit heeft genomen. Het is daarom de verwachting dat ook in Nunspeet binnenkort wordt voorgesteld om diftar in te voeren.

Oldebroek blijft ‘nascheiden’ 

De gemeente Oldebroek zegt dat ze PMD (plastic, metalen en drinkkartons) wil blijven nascheiden. ,,Van omgekeerd inzamelen voor al onze inwoners (zelf restafval naar een verzamelcontainer brengen) is geen sprake. Vanuit dat idee komen er niet meer ondergrondse restafvalcontainers.’’ Volgens Oldebroek haalt de afvalverwerker ‘meer en betere kwaliteit PMD’ uit het restafval dan wanneer het gescheiden wordt ingezameld. Wethouder Wessel van Elburg heeft dat ook altijd bepleit in gemeenteraadsvergaderingen.

Volgens Oldebroek staan de plannen voor een NEO-milieustraat overigens los van de plannen om Van Werven, het bedrijf dat nu de milieustraten in Wezep en Oldebroek heeft, te verplaatsen naar het Hattemer deel van H2O.

Poll

Is het een goed idee dat Elburg en Oldebroek inwoners apart willen laten betalen voor restafval (diftar)?

  • Ja, want dat is duurzaam. (17%)
  • Nee, ik wil standaardtarieven. (80%)
  • Het maakt mij niet uit. (3%)
730 stemmen
  1. Landelijk onderzoek naar suïcide onder jongeren vindt oorsprong in Zwolle en Wezep
    PREMIUM

    Landelijk onderzoek naar suïcide onder jongeren vindt oorsprong in Zwolle en Wezep

    Jongeren die in 2017 door zelfdoding om het leven kwamen, waren in de gezondheidszorg in een vicieuze cirkel beland. Dat blijkt uit een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van suïcides onder tieners in dat jaar. Hulpverleners zouden beter en anders moeten samenwerken, concluderen de onderzoekers. In Zwolle gebeurt dat al, in Harderwijk wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak die als voorbeeld voor andere Gelderse gemeenten moet gelden.

Veluwe