Windmolens (foto ter illustratie).
Volledig scherm
Windmolens (foto ter illustratie). © Getty Images

RvS: Windmolenplan bij N50 moet aangepast worden

Oldebroek moet enkele fouten verbeteren in het windparkplan in de polder bij Het Zand langs de N50. Als dat gebeurt wil de Raad van State het plan alsnog goedkeuren. 

De gemeenteraad van Oldebroek zal alsnog haarfijn moeten aangeven aan welke strikte ruimtelijke- en milieueisen de te plaatsen windturbines moeten voldoen. In ieder geval mogen de door ontwikkelaar Jan van Werven geplande windturbines niet meer overlast en of verdergaande ruimtelijke gevolgen opleveren dan het eerder in de MER (Milieueffect rapportage) vastgelegde voorkeursalternatief. 

Maximale geluidgrens

Met andere woorden, de gemeenteraad hoeft niet specifiek het type windturbine in het plan vast te leggen. Wel moet Oldebroek zorgen dat er geen windturbines komen die meer impact hebben dan waarvan eerder in de MER is uitgegaan. 

Verder valt de Raad over het feit dat de gemeente geen maximale geluidgrens heeft gesteld aan het plan om vier enorme windmolens langs de N50 te bouwen. En tot slot moet de gemeenteraad expliciet een sloopregeling voor de windturbines in het plan vastleggen. 

Weliswaar heeft de gemeente toegezegd dat de windturbines over 25 jaar verwijderd zullen worden, maar dat is niet keihard in het bestemmingsplan vastgelegd. 

Verworpen

Voor de rest heeft het hoogste bestuursrechtscollege alle andere bezwaren verworpen die aangevoerd waren in de zitting begin december vorig jaar. 

Dat betekent dat het windpark gebouwd kan worden als de gemeente haar huiswerk heeft overgedaan en daarvoor een goedkeuringsstempel van de Raad van State krijgt. Of er komt binnen een half jaar een einduitspraak, of de Raad belegt eerst nog een tweede rechtszitting. Dat is afhankelijk van de reparaties aan het plan en of de omwonenden daar ook nog bezwaar tegen aantekenen. 

Veluwe