Volledig scherm
Een willekeurig zonnepark. © ANP

Zonneparkplannen Wezep snel door vergunningtraject

De plannen voor twee zonneparken in Oldebroek moeten versneld door de vergunningprocedure geloodst worden. Het gaat om de plannen voor een zonnepark bij Boomkwekerij Hoekert aan de Zuiderzeestraatweg in Wezep (zonnepark de Koemkolk) en bij recreatiepark Heidehoek, ook in Wezep.

Beide plannen moeten worden versneld om in aanmerking te kunnen komen voor de stimuleringsregeling voor duurzame energie. De ontwikkelaars kunnen subsidie krijgen op grond van deze regeling, op voorwaarde dat de plannen in het najaar van 2019 in procedure zijn. Als de gemeente geen toestemming geeft voor versnelling, kan dat leiden tot vertraging of stopzetting van de plannen. De gemeente wil juist dat de zonneparken er komen om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Oldebroek.

Duidelijkheid

De versnelling biedt voordelen voor zowel de gemeente en de initiatiefnemers als de omwonenden. Naast de mogelijkheid voor subsidie voor de initiatiefnemers, is het voor de gemeente makkelijker als de procedures voor de benodigde vergunningen gelijk op gaan lopen. Dat levert namelijk efficiencyvoordelen op. Ook is de samenhang en afstemming tussen de benodigde besluiten dan beter zichtbaar.

Er is dan eerder duidelijkheid en zekerheid over ingediende zienswijzen. Er is maximaal een half jaar tijd voor een eventuele beroepsprocedure. Dat betekent dat belanghebbenden maar één moment hebben om te reageren op de plannen. Als ze dat moment missen, zijn er geen mogelijkheden van beroep meer.

Illegaal

Voor Heidehoek in Wezep geldt dat het plan voor het zonnepark onderdeel moet uitmaken van een totaalvisie voor het chaletpark inclusief voormalige camping. Op het chaletpark worden al ruim tien jaar illegaal arbeidsmigranten gehuisvest. De gemeente staat dit toe, in afwachting van een aanvraag voor een nieuw bestemmingsplan dat nodig is om de situatie te legaliseren.

Als de gemeenteraad akkoord is met de versnelling, moeten de vergunningen voor de beide zonneparken in het najaar (oktober) in procedure zijn. De raadscommissie spreekt vanavond (woensdag 15 mei) over het voorstel.

Veluwe