Volledig scherm
Het dorpshuis in Welsum doet na de zomervakantie als alles meezit ook dienst als schoolgebouw voor de leerlingen van Dijkzicht. © Ronny te Wechel

Alleen maar winnaars bij verhuizing basisschool naar dorpshuis in Welsum

Een verhuizing van basisschool Dijkzicht in Welsum naar het dorpshuis De Bongerd levert volgens de betrokken partijen alleen maar voordelen op. Iedereen is enthousiast. Nu moet alleen de gemeenteraad van Olst-Wijhe maandag nog akkoord gaan.

De voordelen van de krachtenbundeling in het dorp zijn legio. De toekomst van het basisonderwijs in het dorp is gewaarborgd, het dorpshuis wordt vanaf het nieuwe schooljaar ook overdag gebruikt en zowel de school als het dorpshuis zijn goedkoper uit dan nu. 

Geld in stenen

Met 24 kinderen zit de basisschool ‘aan de overkant van de IJssel’ maar net boven de wettelijke instandhoudingsnorm van 23 leerlingen. In de huidige situatie gaat volgens directeur-bestuurder Adrie Bolijn van onderwijsstichting De Mare te veel geld zitten in de stenen in plaats van het onderwijs. ,,Huisvesting is een heel dure post.” Op zoek naar een passende oplossing voor Welsum kwam De Mare uit bij dorpshuis De Bongerd, ook omdat daar nu al de kinderopvang zit. ,,Deze locatie past bij de school.”

In het dorpshuis was men wel te porren voor het idee, zegt Jonnie Hollander. ,,Het is een win-winsituatie. Voor de school zijn de huidige huisvestingskosten te hoog en het dorpshuis staat nu overdag goeddeels leeg. Komt bij dat dit plan gedragen wordt door het dorp. Wij geloven er echt in, want dit is voor het hele sociale leven in Welsum een mooie  ontwikkeling.”

Verbouwing

Volgens Bolijn is het van belang dat de gemeenteraad maandagavond het licht op groen zet, want dan kan de verbouwing bij wijze van spreken de volgende dag beginnen. Heel veel vertraging kan het project niet verdragen, want het is de bedoeling om de leerlingen vanaf het nieuwe schooljaar in het dorpshuis te huisvesten. Voordat dit mogelijk is moeten enkele kleedkamers worden verplaatst, zodat er een aaneengesloten onderwijsgedeelte ontstaat.

Wie denkt dat de basisschool er qua oppervlakte op achteruit gaat, kan de Mare-bestuurder snel uit de droom helpen. ,,We hebben straks in het dorpshuis meer ruimte tot onze beschikking dan in het huidige gebouw.”

Nevenvestiging

Hoewel Dijkzicht nu nog een zelfstandige school is, wordt al wel nauw samengewerkt met ‘Olst’. Door de verhuizing is de school na de zomervakantie in elk geval verlost van flinke huisvestingslasten. ,,We hebben straks geen kosten meer aan onderhoud, maar hebben alleen exploitatiekosten en betalen voor gas, water en licht. Stel dat in de toekomst het aantal leerlingen toch daalt tot onder de 23, dan kunnen we van Dijkzicht een nevenvestiging van Olst maken en de leslocatie in Welsum in standhouden. De toekomst van het onderwijs in het dorp is op deze manier gewaarborgd", legt  Bolijn uit. 

Over een klein jaar moet De Bongerd overdag onderwijslocatie zijn en in de avonduren dorpshuis met allerlei activiteiten. Hoe dat in de praktijk elkaar in de weg zit of juist op elkaar aansluit, is een kwestie van uitproberen, denkt Hollander. ,,Daar moeten we met zijn allen uitkomen, maar dat gaat lukken. Dat weet ik zeker.”

Het huidige schoolgebouw in Welsum gaat terug naar de gemeente, die daar dan een nieuwe bestemming voor moet vinden. 

Scholen voor morgen

De voorgenomen verhuizing van basisschool Dijkzicht in Welsum naar het dorpshuis maakt deel uit van het grote project Scholen voor Morgen. De Sallandse gemeenten zijn druk bezig om vanuit de huidige krimpsituatie het onderwijs toekomstbestendig en betaalbaar te maken en te houden. Zo zijn afgelopen schooljaar de openbare basisscholen (obs) in Den Nul (Holsthoek), Boskamp (de Klimboom) en Olst (Ter Stege) al samengegaan en worden Peperhof en Tellegen, de twee openbare basisscholen van Wijhe, officieel per 1 augustus 2020 één.

Salland