Volledig scherm
© Thinkstock

Basisonderwijs Olst-Wijhe zonder fusie flink duurder

Zonder fusie en nieuwbouw komen de basisscholen in Olst-Wijhe miljoenen tekort. Geld dat ze niet in onderwijs kunnen steken. Van de elf scholen die het betreft hoeven er uiteindelijk slechts zes over te blijven.

Elf basisscholen in de gemeente Olst-Wijhe lopen zonder fusie en nieuwbouw de komende vijftien jaar een tekort op van ruim 5 miljoen euro op onderhoud, energie en schoonmaak van de scholen. De schoolbesturen moeten dat tekort vullen met geld dat anders naar onderwijs gaat.

Van die elf scholen willen ze naar zes nieuwe scholen, waarvan de bouw moet worden betaald door de gemeente. De schoolbesturen van het openbaar en bijzonder basisonderwijs in Olst-Wijhe hebben uitgerekend dat ze daarna voldoende geld van het Rijk krijgen voor onderhoud, energie en schoonmaak, zodat ze daar geen onderwijsgeld meer in hoeven te steken. Dat is nu wel het geval. De scholen in Welsum en Wesepe zijn niet meegerekend, omdat die mogelijk in een dorpshuis worden ondergebracht.

Verkenning

De berekening maakt deel uit van een eerste verkenning naar de financiële gevolgen van het onderzoek naar toekomstbestendige scholen in de gemeente, die met een dalend leerlingenaantal en toenemende leegstand kampen. In 2015 bedroeg het tekort op onderhoud al 205.000 euro, vorig jaar was dat gestegen naar 210.000 euro.

Door de toenemende leegstand (waarvoor de scholen minder vergoedingen van het Rijk krijgen) en een geschatte stijging van de onderhoudskosten met 1,25 procent per jaar, loopt het tekort op onderhoud over vijftien jaar op tot 4,2 miljoen euro. Daar komt nog 9 ton aan oplopende kosten voor energie en schoonmaak bij, zodat het tekort op 5,1 miljoen euro uitkomt. Zo bedroegen de schoonmaakkosten van vorig jaar al bijna 48.000 euro meer dan de vergoeding van het Rijk.

Gebouwen

De schoolbesturen wijzen er bovendien op dat de huidige schoolgebouwen gemiddeld 62 jaar oud zijn en voor een belangrijk deel onderwijskundig niet meer van deze tijd. Investeren in de bestaande gebouwen vinden ze geen optie, omdat de scholen momenteel voor 1760 vierkante meter te ruim in het jasje zitten, waardoor ze minder vergoeding van het Rijk krijgen dan ze nodig hebben. Volgens de voorspellingen neemt het overschot aan ruimte de komende jaren nog met 400 vierkante meter toe.

Een gezamenlijk gebruik van ruimtes, zoals lokalen voor muziek en techniek, drukt de kosten nog verder.

Salland