Volledig scherm
© Het rijk geïllustreerde boek ligt voor 14,95 euro in de boekhandel.

Boek over spoor van verwoesting en wederopbouw door Salland

BOERHAAR - Stichting Sallands Erfgoed heeft een boek uitgebracht over de wederopbouwboerderijen, met verhalen van laatste oorlogsgetuigen en de huidige bewoners.

Elke Sallander kent de typische na-oorlogse boerderijen met rode pannendaken, maar het verhaal erachter is minder bekend. Meer dan 250 boerderijen in Salland zijn tijdens de oorlog (vooral bij de bevrijding in april 1945) verwoest en in de jaren daarna met steun van het rijk weer opgebouwd.

,,De oorlog trok een spoor van verwoesting door Salland'', vertelt schrijver en historicus Ewout van der Horst. ,,De meeste boerderijen zijn tijdens de bevrijding door de Canadezen in brand geschoten om de Duitse tegenstand te breken. Na de oorlog is er een revolutionair nieuw boerderijtype voor in de plaats gekomen. De wederopbouwboerderijen zijn hoger opgetrokken, met onder meer pannendaken en betonnen zolders tegen het brandgevaar. In plaats van een ouderwetse boerderij hadden de boeren ineens een heel modern bedrijf'', aldus Van der Horst.

Stichting Sallands Erfgoed heeft de afgelopen jaren met steun van de provincie Overijssel een restauratieprogramma voor wederopbouwboerderijen opgesteld. Dat is nodig, want de boerderijen hebben na circa zeventig jaar te lijden onder zaken als betonrot, zwakke fundering en vochtproblemen. De stichting wil met het boek 'Een spoor van verwoesting. Wederopbouwboerderijen in Salland' aandacht vragen voor deze bijzondere architectuur in de landelijke bouwkunst.

Voorzitter Maureen Fakkert overhandigde zaterdagmiddag tijdens de donateursdag van de stichting het eerste exemplaar van het boek aan vader Anton en zoon Paul Hoonhorst uit Heino. De herinneringen van de 93-jarige Hoonhorst zijn opgetekend in het boek. Paul liet met hulp van de stichting het rieten dak van zijn wederopbouwboerderij herstellen.

Het ruim 125 pagina's tellende rijk geïllustreerde boek is voor 14,95 te verkrijgen in de reguliere boekhandels.

Volledig scherm
© Voorzitter Maureen Fakkert overhandigt het eerste exemplaar van het boek aan Anton Hoonhorst. foto Alex Witteveen

Salland