Volledig scherm
© Thinkstock

De Holsthoek blijft boven opheffingsnorm

DEN NUL - Bij leerkrachten van De Holsthoek is onrust en verwarring ontstaan over een passage over de opheffingsnorm voor basisscholen. Het onderwijzend personeel bestrijdt dat de basisschool in Den Nul al volgend jaar onder die norm duikt. Bestuurder Adrie Bolijn van het schoolbestuur de Mare, waaronder De Holsthoek valt, beaamt dat.

De omstreden passage staat in het rapport over de toekomstige huisvesting van basisscholen in Raalte en Olst-Wijhe. Het is een inventarisatie van gegevens over bijvoorbeeld de leerlingenaantallen en de leegstand in de gebouwen. Letterlijk valt er te lezen: 'Verder daalt het aantal leerlingen bij De Holsthoek in Den Nul volgend jaar al onder de opheffingsnorm'.

Bolijn benadrukt dat de passage steunt op prognoses. De werkelijke cijfers van het schoolbestuur laten volgens Bolijn een heel ander beeld zien. "Zoals het er nu naar uitziet, heeft De Holsthoek volgend jaar 24 leerlingen."

Salland