Volledig scherm
De site van de Peperhof.

De Peperhof Wijhe komt er bekaaid van af

WIJHE - Ze stipten niet alleen de gevaarlijke situatie rond de school in de Kolkweiden aan. De ouderraad en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van De Peperhof in Wijhe kwamen ook met suggesties om het veiliger te maken. Van hun voorstellen is weinig door B en W overgenomen.

Hard rijdende auto's, automobilisten die het parkeerverbod negeren, het oversteken dat bij school een gevaarlijke onderneming is. Om ongelukken te voorkomen, richtten de ouderraad en de oudergeleding een brief aan de gemeente.

Nu het openbaar en bijzonder onderwijs op een integraal huisvestingsplan broeden, willen B en W geen grote maatregelen nemen. De schooldirectie doet er volgens het college goed aan bij de ouders erop aan te dringen hun kind minder met de auto naar school te brengen en minder met de wagen op te halen.

Salland