Volledig scherm
De jonge scholieren die richting Wijhe fietsen, vinden vooral de oversteekplaats in de Rijksstraatweg in Den Nul gevaarlijk. Maar zelfs een bord om wegverkeer te waarschuwen, komt er voorlopig niet. © Gerard Vrakking

Enthousiasme over meedenkende kinderen in Olst-Wijhe, maar daadwerkelijk uitvoeren is ‘geen doel op zich’

Dertig kinderen, in de leeftijd van 12 tot 14 jaar, denken sinds september 2017 mee over de infrastructuur in hun eigen omgeving in Olst-Wijhe. De provincie Overijssel heeft er geld in gestoken, maar ziet nu niets in uitvoering van de ideeën. Want: ,,Daadwerkelijke uitvoer van dit project was geen doel op zich.’’

De kinderen blijven, ondanks de ambtelijke tegenwerpingen, in oplossingen denken, zegt projectinitiator Ralph Kronieger. Samen met Ulrike Weis ten Elzen en Jan van Santwijk is hij betrokken bij de bijzondere vorm van burgerparticipatie in Olst-Wijhe, gesubsidieerd door Vers Bestuur, een project van de provincie Overijssel. De werkgroep heeft onlangs de resultaten gepresenteerd.

,,Overijssel is bezig met allerlei vormen van burgerparticipatie, onder de noemer Vers Bestuur’’, zegt Kronieger. De  jongeren zijn aan de slag gegaan met veiligheid en hun weg naar school. ,,Zij hebben zelf informatie gezocht bij de ambtenaren, bedrijven, politie en politieke partijen en dit omgezet in oplossingen voor de in hun ogen onveilige situatie.”

Vooral de fietsroute van Den Nul naar De Capellenborg in Wijhe werd onder de loep genomen. Kinderen kijken op een andere manier dan volwassenen, zegt Kronieger. ,,Ook waren de kinderen verbaasd dat de fietsroute Olst-Den Nul wel verlicht is, maar tussen Den Nul en Wijhe geen lantaarnpalen staan. Ook worden de oversteekplekken als onveilig ervaren, omdat ze minimaal verlicht zijn.’’ Oplossingen werden aangedragen, zoals oplichtende tegels om het fietspad beter zichtbaar te maken. 

Onmogelijk

De gemeente Olst-Wijhe is laaiend enthousiast, ambtenaren van de provincie stonden er anders in. De verschillende mogelijkheden, door de kinderen aangedragen, werden allemaal zo goed als onmogelijk genoemd. 

Kronieger: ,,Ze begrepen wel dat lichttegels aan de rand van de weg niet handig was. Dus stelden ze voor om deze dan in het midden van de weg te leggen. Mogen de lampen niet de hele nacht branden, dan regel je het toch zo dat ze aanspringen als wij langsfietsen?’’

Kronieger roemt het tomeloze enthousiasme van de kinderen. ,,Jammer dat de provinciale ambtenaren dit niet zien. Ze zijn zelfs niet bereid om een bord ‘Gevaarlijke oversteekplaats’ langs de weg in Den Nul te zetten. En dit terwijl ook hier de kinderen duidelijk aangaven dat zij de oversteek in Den Nul als gevaarlijk en te klein ervaren.”

Verwachting wellicht te hoog

Tot nu toe lijkt het project stil te liggen. Volgens Kronieger loopt de boel dood bij de provincie Overijssel. Wethouder Marcel Blind zegt in overleg te zijn met de provincie. ,,De gemeente Olst-Wijhe heeft de resultaten van het project overgenomen. We bekijken momenteel met de provincie wat haalbaar is. Als gemeente zijn we in ieder geval heel blij met het initiatief en de inzet van de leerlingen.” 

Volgens een woordvoerder van Overijssel is het project van Studio Vers Bestuur een experiment voor democratische vernieuwing. ,,Daadwerkelijke uitvoer van dit project was geen doel op zich. Wel is nu een evaluatie aan de gang. Net als de gemeente Olst-Wijhe is ook Studio Vers Bestuur enthousiast over het resultaat. De verwachting van de projectinitiator was waarschijnlijk net iets te hoog.”

Salland