Volledig scherm
De familie Hofman is vorige maand na een half jaar teruggekeerd naar hun eigen woning. © FOTO HISSINK

Gifhuis-kwestie kost Olst-Wijhe 120.000 euro

De kwestie rond het gifhuis van de familie Hofman uit Wijhe is flink in de papieren gelopen. De nasleep kost de gemeente Olst-Wijhe naar schatting 120.000 euro.

Dat blijkt uit de antwoorden van verantwoordelijk wethouder Marcel Blind op ruim vijftig vragen van raadsleden. Zij stelden die tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer. Maandagavond moet blijken of de raad genoegen neemt met zijn uitleg.

De familie Hofman ontvluchtte eind januari hun huis. Een chemisch schuim kwam door een fout van de aannemer in de woning terecht. 

Dat gebeurde tijdens reconstructiewerkzaamheden aan het riool in de wijk. Inmiddels is ook meer duidelijk over de hoe dit kon gebeuren. 

Gemeente controleerde niet

Zo vergat de aannemer niet alleen  de rioolaansluiting van het huis aan de Jakke te controleren, maar verzuimde gemeente Olst-Wijhe ook om haar controlefunctie uit te voeren. 

Daardoor is de fout van de aannemer niet aan het licht gekomen. Dat blijkt uit een interne brief aan het college die eind maart is verstuurd. Het document is in handen van deze krant, nadat een beroep is gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Uit diezelfde brief komt naar voren dat contact tussen verschillende aannemers en de gemeente tijdens de reconstructie in de wijk zeer stroef verliep. Zo werden afspraken stelstelmatig geschonden en was onvoldoende en ongekwalificeerd personeel voorhanden. Dit leidde tot grote ergernis bij de betrokken ambtenaren.

Verantwoording wethouder

Maandagavond bespreekt de raad de antwoorden van verantwoordelijk wethouder Blind. Hierin zal veel aandacht uitgaan naar de kritische conclusies van het evaluatierapport dat de gemeente liet opstellen na de uit de hand gelopen gifhuis-kwestie. 

Uit dat rapport kwam naar voren dat wethouder Blind ernst en impact van het incident onderschatte en daardoor niet tijdig opschaalde. 

Salland