Volledig scherm
Het gemeentehuis in Wijhe. Foto Matthijs Oppenhuizen

Nieuwsbrief voor mkb in Olst-Wijhe

OLST-WIJHE - Ondernemers in Olst-Wijhe moeten over twee jaar nog positiever zijn over hun gemeente dankzij een nieuwsbrief. Dat antwoorden B en W op vragen van de PvdA over de veertiende plaats op de Overijsselse ranglijst van 'mkb-vriendelijkste gemeenten'.

In haar schriftelijke vragen wees de PvdA-fractie op het college-akkoord tussen CDA, Gemeentebelangen en VVD, waarin staat dat Olst-Wijhe de top-10 van de 25 Overijsselse gemeenten wil halen in dit tweejaarlijkse onderzoek.

De gemeente wijst er in haar reactie op dat uit onderzoek blijkt dat ruim 40 procent van de ondervraagde ondernemers geen lid is van een ondernemersvereniging. Omdat veel ondernemers aangeven dat ze geïnformeerd willen worden via een nieuwsbrief, gaat het college daar de komende tijd mee aan de slag. "Over twee jaar moet uit het eerstvolgende onderzoek naar de mkb-vriendelijkste gemeente blijken of een nieuwsbrief daadwerkelijk heeft bijgedragen aan (nog) betere resultaten", aldus het college. Het wijst ook op 'Olst-Wijhe over de vloer', dat begin dit jaar is gestart en waar al 'vele positieve gesprekken' zijn gevoerd met uitgenodigde bedrijven en organisaties.

De gemeente wil ook aan tafel met ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf om helderheid te krijgen over de lagere scores voor vergunningverlening en deskundigheid van ambtenaren. Die negatieve beoordeling rijmt volgens B en W niet met de uitkomsten van eigen onderzoek.

B en W wijzen er verder op dat de scores voor Olst-Wijhe vergeleken met 2014 al verbeterd zijn, ondanks beperktere ambtelijke capaciteit en financiële middelen. Er komt geen specifiek verbeterplan, wel wil de gemeente aan de slag met de gedane aanbevelingen. Plaatselijke bedrijven krijgen meer kans bij aanbesteding van gemeentelijke projecten als begin 2017 de gemeenteraad instemt met het nieuwe inkoopbeleid.

De Stentor gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement
  1. Noodkreet kleinschalige dagbesteding op de politieke agenda

    Noodkreet kleinscha­li­ge dagbeste­ding op de politieke agenda

    Raadsleden in Deventer en Olst-Wijhe zijn geschrokken van het bericht dat meerdere kleinschalige zorgondernemers overwegen te stoppen met de dagopvang. Eerder deze week berichtte de Stentor dat de tarieven in de twee gemeenten voor 2019 volgens de kleine organisaties te laag zijn om mensen met bijvoorbeeld een burnout of dementie een zinvolle dagbesteding te kunnen geven. De ondernemers denken niet dat ze in 2020 meer geld zullen krijgen.

Salland