Volledig scherm
Een groepje vriendinnen zingt mee met de muziek op een tentfeest. Foto ter illustratie © Joyce van Belkom

Olst-Wijhe scherpt geluidsnormen rond evenementen aan; organisatoren moeten buurt informeren

Organisatoren van evenementen in Olst-Wijhe moeten voortaan actief de omgeving voor en tijdens het evenement informeren over het (te verwachten) geluidsniveau. Dat maakt onderdeel van het nieuwe geluidsbeleid van de gemeente.

Daarnaast kan de gemeente nu ingrijpen bij harde bastonen, die bij evenementen in de Olst-Wijhe nog wel eens voor geluidsoverlast zorgen. Dat was eerder niet mogelijk. De bastonen stonden immers niet vermeld in het geluidsbeleid, dat nog dateerde uit 2007. Omdat dit volgens het college achterhaald is, is het beleid aangescherpt. ,,Juist bastonen zijn in de dagelijkse praktijk de voornaamste oorzaak van geluidhinder’’, zegt een gemeentewoordvoerder van Olst-Wijhe. Daarom zijn de bastonen op hoger niveau van geluidshinder gespecificeerd, waardoor organisatoren daarop aangesproken kunnen worden.

Overlast beperken

In Olst-Wijhe worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd. Vrijwel elke kern of buurtschap kent haar eigen (tent)feest. Voor deze evenementen moet de overlast naar de omgeving worden beperkt, meent de gemeente. Daarom zijn geluidsnormen vastgesteld. Ook bij bedrijven vinden regelmatig festiviteiten plaats, waarvoor vrijstellingen aangevraagd kunnen worden. ,,Ook hier is de kans dat een spanningsveld ontstaat tussen de festiviteit enerzijds en omgeving anderzijds. Ook hiervoor moet beleid worden opgesteld om duidelijkheid te scheppen voor beide partijen.’’

Live of elektronische muziek

Het nieuwe beleid, dat is toegevoegd aan het evenementenbeleid, richt zich met name op feesten bij bestaande horeca-gelegenheden. ,,Festiviteiten met een hogere geluidproductie dan is toegestaan bij horeca-ondernemingen. In de praktijk gaat het meestal om festiviteiten bij een horeca inrichting waarbij live muziek of elektronisch versterkt geluid wordt geproduceerd’’, zegt een woordvoerder.

De gemeente kan geen exact aantal klachten over 2019 aangeven. ,,Bij enkele dorps- en tentfeesten en af en toe bij een incidentele festiviteit bij een horecazaak.’’ Zeker niet alle klachten waren daarbij gegrond. ,,Wij proberen samen met de organisatie of de horecaondernemer en de klager een oplossing voor de ervaren overlast te vinden.’’

Salland