Volledig scherm
In een akker in Lierderholthuis planten boeren een groensingel. © LandvanWaarde

Salland test natuurinclusief boeren

In een weiland in Lierderholthuis vormt een groensingel van 800 bomen en struiken de eerste concrete stap van een pilot op het gebied van natuurinclusief boeren. De vastgoedtak van verzekeringsmaatschappij ASR heeft daartoe twaalf hectare grond gekocht en in gebruik gegeven bij twee boeren in het gebied. Aan de pilot doen dertig boeren en diverse organisaties mee.

LandvanWaarde heet het initiatief van Landschap Overijssel, Nationaal Groenfonds en innovatieplatform voor de melkveehouderij Courage. Medefinanciers zijn het ministerie van landbouw, natuur en voedselveiligheid, de provincie Overijssel en LTO Noord. De komende drie jaar experimenteren de deelnemers in het noordelijk deel van Salland met natuurinclusieve landbouw, waarbij natuurbeheer een vaste plek inneemt.

De beide boeren in het open weidegebied van Lierderholthuis gaan een nat weidegebied aanleggen met kruidenrijk grasland voor weidevogels, dat aansluit bij het al bestaande weidevogelproject in het Lierderbroek. In het kleinschalige landschap in het noordelijk deel van de gemeenten Wijhe en Raalte richt het beheer zich op vlinders, insecten en vogels zoals de steenuil, kerkuil, gele kwikstaart en zomertortel. In dat gebied komen poelen, houtwallen en bosjes, worden houtwallen hersteld en zal een netwerk van bloemrijke en kruidenrijke randen worden ingericht en beheerd. Ook op de grond van ASR in Liederholthuis komen bloemrijke en kruidenrijke randen.

De boeren die aan LandvanWaarde meedoen hebben daartoe een natuurplan opgesteld voor het beheer van hun land. Ze hebben afgesproken tussen de 5 en 10 procent van hun land natuurvriendelijk te beheren. Dat moet een uitgebreid netwerk opleveren van boerennatuur, met een fraaier landschap en betere omstandigheden voor insecten, vlinders en vogels, dat bovendien geld oplevert voor de betrokken boeren.

Volgens Hans de Haan, coördinator van LandvanWaarde, is het voor boeren momenteel onvoordelig om natuurinclusief te boeren. Debet daaraan zijn onder meer de lage melkprijzen en regels op het gebied van mestverwerking. De pilot wil dat opvangen door boeren te koppelen aan partijen die geld over hebben voor het herstel en behoud van landschap en natuur.

Dat kunnen overheden, maatschappelijke organisaties zijn, of bedrijven zoals verzekeraar ASR die maatschappelijk willen ondernemen. De initiatiefnemers van LandvanWaarde willen het economisch model voor natuurinclusief boeren bij succes ook elders in het land opzetten.

 1. Brouwers uit Haarle wijden tripelbier De Neuze aan de bekendste taxichauffeur van Salland
  PREMIUM

  Brouwers uit Haarle wijden tripelbier De Neuze aan de bekendste taxichauf­feur van Salland

  Hij raakte verzeild in de meest vreemde situaties en bracht menig beschonken kroegganger in Salland naar huis. Nu mag taxichauffeur Teun Stevens, alias De Neuze, zelf genieten van zijn eigen biertje. Een uit de hand gelopen grap van William Kemperman en Leo Kemper uit Haarle leidde tot een tripelbier die vernoemd is naar de beroemde taxichauffeur uit Marle, die binnenkort vijftig jaar in de taxiwereld zit.
 2. Sluiting basisschool is mokerslag voor Boskamp, emotionele ouders eisen extra onderzoek
  PREMIUM

  Sluiting basis­school is mokerslag voor Boskamp, emotionele ouders eisen extra onderzoek

  Na 102 jaar moet de St. Aloysiusschool in Boskamp sluiten. Na de kerstvakantie verhuizen de leerlingen naar basisschool De Holsthoek in Den Nul. Dit heeft het schoolbestuur dinsdagavond aan vele tientallen ouders meegedeeld tijdens een met emoties overladen bijeenkomst. Het gebouw verkeert in zeer slechte staat en de luchtkwaliteit is onvoldoende. Sluiting is de enige optie, aldus het bestuur. Een aantal ouders weigert zich hierbij neer te leggen.

Salland