Volledig scherm
Uitzicht op de IJsseldijk en het achterliggende rivierlandschap. © Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap presenteert plannen IJsseldijk

Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt op 26 maart de concept-plannen bekend voor de versterking van de oostelijke IJsseldijk tussen Zwolle en landgoed De Haere bij Olst. Volgende maand zijn er informatiebijeenkomsten over de plannen.

Om de dijk te laten voldoen aan de veiligheidsnormen heeft het waterschap sinds 2017 verschillende oplossingen voor de dijk onderzocht. Daarbij gaat het onder meer om plaatselijke verhoging, versterking of verleggen van de dijk. Waterschap en andere instanties keken daarbij naar de gevolgen voor de omgeving de kosten en de techniek van de oplossingen. Ook inwoners dachten daarbij mee met het waterschap.

Op basis van de onderzoeken zijn oplossingen gekozen die de voorkeur hebben. Die gaan nu de inspraak in. De concept-oplossingen verschijnen op 26 maart op de website van het waterschap. Het algemeen bestuur van het waterschap stelt dit najaar het definitieve voorkeursalternatief vast. Daarna volgt de uitwerking van de plannen. De uitvoering begint in 2024.

In de eerste helft van april zijn er drie inloopbijeenkomsten. Op 9 april kunnen belangstellenden van 19 tot 21 uur terecht in wijkcentrum SIO aan de Thorbeckelaan 2 in Zwolle, op 11 april van 19 tot 21 uur in dorpshuis De Herxer Marke aan de Herxen 1 in Herxen en op 16 april van 19 tot 21 uur in het gemeentehuisin Wijhe, Raadhuisplein 1.

Volledig scherm
Uit de veiligheidsanalyse in 2016 blijkt dat voor IJsseldijk Zwolle-Olst bijna het volledige dijktraject niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Het falen van de dijk kan op verschillende manieren gebeuren, dit worden de faalmechanismen genoemd. © WDOD

Salland