Volledig scherm
Een dijk vol bloemen. © Caspar Huurdeman

Waterschap trekt gras uit dijk

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat eind deze maand testen hoe sterk het gras is op dijken van het waterschap. De grastrekproeven maken deel uit van een onderzoek naar de sterkte van de grasmat van dijken. Die sterkte is belangrijk bij hoog water, als water tegen de dijk staat of er golven tegen aanslaan.

Het waterschap onderzoekt of het mogelijk is om bij dijkversterkingsprojecten het vervangen van de huidige dijkbekleding te voorkomen of beperken. 

Bij vrijwel alle onderzochte alternatieven voor dijkversterking wordt de buitenste laag van de dijk vervangen. De huidige grasbekleding van bijvoorbeeld de IJsseldijk bevat door zijn zandige ondergrond en ligging veel bijzondere bloemen en planten, waaronder soorten die op de Rode Lijst staan van bedreigde soorten.

Het vervangen van de dijkbekleding heeft gevolgen voor die soorten. Doel van de onderzoeken is om te voorkomen dat die dijkbekleding moet worden vervangen, of dit te beperken, bijvoorbeeld door op minder plekken klei of ander erosiebestendig materiaal aan te brengen. 

Het waterschap kijkt daarnaast naar de bijdrage van bijzondere plantensoorten aan de sterkte van de grasmat op de dijk, bijvoorbeeld door diepere wortels. Ook wil het waterschap weten welke maatregelen er mogelijk zijn om bedreigde soorten zoveel mogelijk te behouden en eventueel te herstellen. 

Dat zou kunnen door bijvoorbeeld zaad te oogsten van de huidige bekleding en dat na de werkzaamheden weer uit te zaaien. Ook het beheer van de grasmat zou daarbij kunnen helpen. De resultaten van de onderzoeken kunnen worden gebruikt bij de versterkingsplannen voor de oostelijke IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. 

Salland