Volledig scherm
De rechtbank in Zwolle. © anp

Zorg voor schizofrene zoon Olst onder de loep

De schizofrene zoon in Olst van wie ten onrechte het persoons gebonden budget (pgb) is afgepakt, krijgt de komende tijd de gemeente op bezoek. Samen bekijken ze welke zorg er voor hem nodig is, en of daarvoor een pgb gegeven kan worden. Olst-Wijhe legt zich neer bij de uitspraak van de bestuursrechter.

De zoon woont niet alleen bij zijn bejaarde moeder, zij verzorgt hem ook. Die zorg gaat volgens haar verder dan de gewoonlijke zorg in een moeder-zoon-relatie. Vanwege de langdurige en intensieve hulp die ze verleent, was ze ervan overtuigd dat haar zoon recht heeft op een pgb.

Dat geld ontving hij eerst ook. Onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten kreeg hij een pgb voor vijfeneenhalf uur per week. Dat bedrag was bedoeld voor individuele begeleiding, verleend door zijn moeder. Daarnaast ging hij naar de dagbesteding.

Verbaasd vernamen de zoon en zijn moeder eind 2015 dat de gemeente het pgb niet langer uitkeerde. Om een lang verhaal kort te maken: Olst-Wijhe vond dat de vrouw mantelzorg verleende en daarom niet in aanmerking kwam voor het pgb. De gemeente opperde te kiezen voor een ambulante begeleiding door een professionele zorgverlener.

De bestuursrechter in Zwolle was het niet met Olst-Wijhe eens. Volgens de rechter kon de gemeente onvoldoende aantonen dat het om mantelzorg ging. Evenmin heeft de gemeente, aldus de rechter, goed kunnen onderbouwen dat andere zorg vereist is.

Salland