Volledig scherm
De brug over de stuw bij Junne is sinds februari 2017 afgesloten voor zwaar verkeer. © Frank Uijlenbroek

Junne krijgt veiliger Vechtbrug en balgstuw

Vrachtwagens en landbouwvoertuigen zwaarder dan 3.000 kilo moeten nog tot medio 2021 kilometers omrijden als ze van Stegeren naar Junne willen. Pas dan kan een nieuwe brug over de Vecht bij Junne worden opgeleverd. 

De bestaande brug is sinds februari 2017 afgesloten voor zwaar verkeer, nadat de honderd jaar oude stuw met brug in slechte staat bleek te verkeren. Gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen werken aan een gezamenlijke oplossing voor brug en stuw: er komt een zeven meter brede brug met gescheiden voetpad, en pal daarnaast een balgstuw die bij hoogwater wordt opgeblazen.

Balgstuw

Aanvankelijk werd gestreefd naar een nieuwe stuw met daarop de brug, nu komen er twee verschillende 'kunstwerken' op gebied van weg- en waterbouw. Direct naast de nieuwe brug wil Vechtstromen namelijk een balgstuw realiseren. Zo'n opblaasbare waterkering is kleiner dan de bekende balgstuw in Ramspol, maar vergelijkbaar met de balgstuwen die dit waterschap al in de Dinkel en Bornsebeek heeft gerealiseerd. Met het oog op de veiligheid wil Vechtstromen in 2019 naast de huidige in verval geraakte stuw stroomopwaarts een tijdelijke stuw bouwen. Als die er eenmaal ligt kan veilig gewerkt worden aan een nieuwe brug en definitieve (balg)stuw.

Beste variant

De gemeente laat een 'geoptimaliseerde variant' voor die nieuwe brug uitwerken. Dat is een variant met een 3,5 meter brede weg, met daarnaast een anderhalve meter breed voetpad. Om een goede doorstroming van de Vecht mogelijk te maken moet de nieuwe brug een vrije overspanning krijgen, dus zonder pijlers in het water.

Miljoen

In de begroting voor 2017 had de gemeenteraad al een bedrag van 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van een brug. In het coalitieakkoord van afgelopen voorjaar is een extra investering voor de Junner brug opgenomen van nog eens zes ton, zodat nu een budget van 1.200.000 euro is gereserveerd. Een basisvariant zou zo'n 780 mille kosten, de 'geoptimaliseerde variant' vergt een investering van circa één miljoen euro.

Niet breder

Op de nieuwe brug kan net als nu maar in één richting tegelijk worden gereden. De weg wordt niet verder verbreed, om te voorkomen dat automobilisten in twee richtingen tegelijk de brug overrijden. De bouw van de brug kan in 2020 beginnen, als het waterschap de tijdelijke stuw heeft gerealiseerd, en halverwege 2021 worden afgerond. De Ommer raad wordt op 27 september gevraagd in te stemmen met het verder uitwerken van de voorkeursvariant, en voor de voorbereiding en vervolgonderzoeken alvast een krediet van 65.000 euro beschikbaar te stellen.

Ontmoedigen

De nieuwe brug in Junne wordt geschikt voor zwaar bestemmingsverkeer. Dat hebben gemeente en waterschap afgesproken met Plaatselijk Belang Junne-Stegeren, bewoners van beide buurtschappen, basisschool Hoogengraven, landgoed Junne, landbouworganisatie LTO en Cumela, belangenbehartiger voor loonwerkbedrijven. Doorgaand zwaar verkeer dat niet in Junne thuishoort wordt ontmoedigd, door het gebied rond de brug in te richten als 30km-zone. Die weginrichting kost 75.000 euro meer, wat opgenomen is in het geraamde totaalbedrag van 999.000 euro dat de gemeente Ommen moet investeren in de 'geoptimaliseerde variant' voor de nieuwe brug bij Junne. Het waterschap betaalt de kosten voor aanleg van een tijdelijke stuw, sloop van de oude stuw, en de realisering van de beoogde balgstuw.

  1. Nat pak voor waterschappers bij test nieuwe Vechtvlinder-sluis Junne
    PREMIUM
    video

    Nat pak voor waterschap­pers bij test nieuwe Vechtvlin­der-sluis Junne

    Het stoplicht staat al weer op rood, maar toch peddelen Henk Lansink en Ronnie Stroot 'dom verdan’ in hun kano, over de weer omhoog komende klep van de nieuwe Vechtvlinder-sluis bij Junne. Dat lijkt lang goed te gaan, totdat de gestaag sluitende klep de achterkant van het vaartuig iets optilt en de kano kapseist. Plotseling staat Lansink tot zijn navel in het koude water van de sluiskolk. Stroot slaagt er ternauwernood in om niet te water te raken, maar de boot maakt wel water en ook hij loopt daardoor een nat pak op. Snel vist hij zijn mobiel uit de broekzak en gooit die naar zijn collega's op de kant, die lachend toekijken. Weer een levensechte test afgelegd door de mensen van Waterschap Vechtstromen en de bedrijven die betrokken zijn bij de realisering van twee innovatieve sluizen naast de stuwen in de Vecht bij Junne en Diffelen/Mariënberg.

Vechtdal