Volledig scherm
Landstede bestuursvoorzitter Rob van Kessel opent in 2011 een expositie van leerlingen op Eerde. Hij was toen al jaren op de hoogte van de problemen op de school.

Landstede kent problemen Eerde al lang

OMMEN/ZWOLLE Het College van Bestuur (CvB) van Landstede was al jaren op de hoogte van de grote problemen die speelden bij de Internationale School Eerde in Ommen, maar weigerde daadkrachtig in te grijpen. Was destijds wel goed gehandeld, dan hadden veel problemen kunnen worden voorkomen, stelt Ruud van Pelt, tot voor kort voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Landstede.

door Guido Kobessen

Klachten in 2008
Al rond 2008 bereikten het CvB allerlei klachten over de situatie op Eerde met in het bijzonder het autoritaire regime van toenmalig directeur Herman Voogd. Diverse medewerkers beklaagden zich toen over de situatie op school, erkent Kees Blokland namens het CvB. Eén van de medewerkers, Ronald Schaap, wilde zelfs gebruik maken van de klokkenluidersregeling. Ondanks dat hij in een alarmerende e-mail aan bestuursvoorzitter Rob van Kessel sprak over een onveilige situatie op de school, oordeelde Van Kessel dat er geen sprake was van misstanden. Ook de klachten van andere medewerkers werden niet serieus genomen, laten ze anoniem weten.

Klokkenluider
Schaap was als medewerker van het Joan Cele instituut in Zwolle ook werkzaam op de Internationale School Eerde, beide Landstede-onderdelen met Herman Voogd als directeur. In zijn functie constateerde Schaap zoveel misstanden, dat hij die aan de kaak wilde stellen. In zijn e-mail richting Van Kessel sprak Schaap over veertien leerlingen die in een tijdsbestek van drie maanden geschorst, definitief verwijderd of door ouders van school gehaald zijn als gevolg van de onveilige situatie. Een 'verziekt pedagogisch klimaat', concludeerde de medewerker.

Het verzoek om gebruik te maken van de klokkenluidersregeling van Landstede werd door Van Kessel op formele gronden afgewezen. Volgens de bestuursvoorzitter vielen de genoemde feiten niet onder het begrip 'misstand'. "Er is geen sprake van strafbare feiten, schending van wet- of regelgeving, bewust onjuist informeren van publieke organen, gevaar voor de volksgezondheid of het manipuleren of achterhouden van informatie. De door u aangehaalde pedagogisch-, didactische zaken moeten gewoon in het team van Eerde / Joan Cele worden besproken", concludeerde Van Kessel destijds.

Het gevolg was dat Schaap uiteindelijk de school verliet, directeur Voogd zijn ernstig bekritiseerde beleid kon voortzetten en de verziekte sfeer op Eerde nog vier jaar heeft kunnen voortduren. Pas halverwege 2012 werd Voogd vervangen voor zijn rechterhand Heidi Lenoir en werd 'scholendokter' Bob van de Ven aangesteld als adviseur om het personeelsbeleid weer op orde te brengen.

Boter op het hoofd
Volgens Ruud van Pelt was het 'flauw' van Van Kessel om zich te verschuilen achter een ander inzicht over het woord 'misstand'. "Mensen trekken niet zomaar aan de bel." Ook Van Pelt was toen op de hoogte van de misstanden op de school, maar kon weinig uitrichten omdat de COR geen zeggenschap had over Eerde, een particuliere school voor kinderen van welgestelde ouders. "Wel heb ik er een aantal keren over gesproken met leden van het College. Het was bekend dat er problemen waren op Eerde."

Een half jaar later, in januari 2009, werd het niet ingrijpen door het CvB hard veroordeeld door de klachtencommissie van Landstede. In een zaak rond het ontslag van een medewerkster van Eerde liet de commissie zich vernietigend uit. "Het College van Bestuur heeft boter op het hoofd door een ongewenste situatie in stand te houden, waardoor het klachtwaardige gedrag van de heer Voogd vertoond kon worden." Tijdens de zaak komen getuigen aan het woord die de situatie op Eerde beschrijven. Zo liet de toenmalig directeur personeelszaken Jaap van der Neut optekenen dat 'Herman Voogd een speciaal plekje heeft in het hart van het College van Bestuur'. Ook liet Van der Neut weten een e-mail van Voogd te hebben gekregen waarin hij Van der Neut verbood te spreken met mensen van Eerde. De klachtencommissie komt uiteindelijk tot de conclusie 'dat de heer Voogd op deze archaïsche wijze geen leiding aan Internationale School Eerde meer kan geven'. "Het omgaan met personeel was niet de sterkste kant van Voogd", geeft bestuurder Blokland toe. "Maar hij zat daar met een opdracht: de organisatie op de rit krijgen en als school weer zwarte cijfers schrijven." En dat deed hij goed. Voor Landstede was dat heel belangrijk, want ondanks de herhaalde noodkreten bleef Voogd op zijn stoel zitten.

Oude koeien
Het bestuur van Landstede heeft ogenschijnlijk ook in de daaropvolgende jaren niet ingegrepen, maar volgens Blokland is dat niet zo. "We hebben vaker een gesprek met de heer Voogd gevoerd over de situatie op school." Desondanks liep de situatie op de dure kostschool uit de hand. Tientallen medewerkers liepen in de daaropvolgende jaren weg of werden ontslagen, de situatie was volgens betrokkenen verziekt. Pas in november 2011 concludeerde het Landstede-bestuur dat de positie van Voogd, op dat moment 73 jaar, niet langer houdbaar was. "Zijn houdbaarheidstermijn was verstreken", stelt Blokland.

De bestuurder ontkent dat er te laat is ingegrepen door het bestuur. "Met iedereen die bij mij kwam met een klacht heb ik een serieus gesprek gevoerd, tot tevredenheid van de gesprekspartners", zegt Blokland zelf. Waarom niets is gebeurd met het advies in het rapport van de klachtencommissie van Landstede, kunnen volgens Blokland uit oogpunt van privacy geen mededelingen worden gedaan.

Blokland vindt dat vooruit gekeken moet worden, niet achteruit. "We zijn bezig om een andere organisatiestructuur op Eerde te bewerkstelligen. Voor personeelszaken is onlangs iemand aangesteld. Het is nu niet meer nodig om oude koeien uit de sloot te halen", oordeelt hij.

De Stentor gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement
  1. Plek voor 6500 natuurgraven in Ommerbos

    Plek voor 6500 natuurgra­ven in Ommerbos

    Stichting Heidehof uit Eext mag op haar 25 hectare grote natuurgebied in Ommen tien procent gebruiken voor natuurgraven. Dat betekent dat hier circa 6500 eeuwigdurende graven gerealiseerd kunnen worden. Dat blijkt uit het ontwerp-bestemmingsplan voor dit gebied ten oosten van golfbaan Hoogengraven, dat nu ter inzage ligt. Het plan omvat verder de aanleg van 35 parkeerplaatsen, zandpaden en een 250 vierkante meter groot gebouw voor beheer en onderhoud. Daar staat tegenover dat ook de nodige aandacht wordt besteed aan natuur- en landschapsherstel in het bos.

Vechtdal