Volledig scherm
© Thinkstock

Meer geld voor hulp in huis in Ommen

OMMEN - Ommenaren met een kleine beurs kunnen tegen lagere kosten hulp in huis krijgen als ze zelf hun huishouden niet meer kunnen bijhouden. Dat heeft de gemeenteraad besloten.

Meer mensen in Ommen kunnen voortaan gebruik maken van huishoudelijke hulp tegen een aantrekkelijk tarief. De gemeente reserveert hiervoor 145.000 euro extra per jaar vanaf 2017. Dat is een van de uitkomsten van de begrotingsvergadering van de gemeenteraad.

Bedrijven
Inwoners van Ommen die langdurig lichamelijke problemen hebben waardoor ze hun huis niet op orde kunnen houden, kunnen zelf hulp bij het huishouden regelen bij bedrijven waarmee de gemeente afspraken heeft. De inwoners kunnen twee uur per week hulp krijgen tegen een aangepast tarief. Het oude systeem hield in dat de gemeente per inwoner 75 euro bijpast en dat de gebruiker zelf 100 euro per vier weken betaalt.

Het systeem werkt goed, alleen is het tarief van de eigen bijdrage voor een groep gebruikers nog te hoog. Zij mijden daarom deze hulp, of ze belanden hierdoor sneller in financiële problemen. In beide gevallen leidt dit tot meer kosten voor de gemeente. Daarom is een nieuwe methode afgesproken.

Staffel
Met ingang van volgend jaar wordt het bedrag dat bijbetaald moet worden gestaffeld, zodat inwoners met een kleine beurs minder bij hoeven te leggen. De bedragen die voorgesteld worden zijn 25, 50, 75 of 100 euro afhankelijk van inkomen. Naast deze maatregel heeft de gemeenteraad afgesproken dat er klantenpanels komen voor het sociale domein. Een belangrijk onderdeel voor ondersteuning aan kwetsbare inwoners betreft de onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente is daarvoor verantwoordelijk. Dit betekent dat inwoners ondersteund worden met informatie en advies om de zelfredzaamheid en participatie te versterken. Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt daarom nu ook toegevoegd aan het Samen Doen-team.

Wethouder Ko Scheele wilde niet ingaan op verzoeken van LPO-fractievoorzitter Leo Bongers over de exacte aantallen bijstandsgerechtigden. "Het zijn er natuurlijk altijd teveel. U kunt me afrekenen op het resultaat over de uitstroom. Daarin zien we een toename.'' Het aantal bijstandsgerechtigden kan onder meer stijgen door statushouders en WW'ers die terechtkomen in de bijstand.

Vechtdal