Volledig scherm
De nieuwe brug wordt rechts van de huidige brug boven de stuw Junne aangelegd, waardoor de overlast voor de bewoners van de bestaande woning aan de Junnerweg minder wordt. © Frank Uijlenbroek

Nieuwe brug komt naast bestaande zwakke brug boven stuw Junne

Geen nieuwe brug bouwen pal boven de honderd jaar oude stuw in de Vecht bij Junne, maar een nieuwe vaste verbinding vijftien meter stroomopwaarts. Dat is volgens de gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen de beste oplossing voor het knelpunt dat tweeënhalf jaar geleden aan het licht kwam.

De constructie van de brug en stuw bij de Ommer buurtschap Junne kon het zware (landbouw)verkeer niet aan en raakte steeds verder in verval, waarna de brug in februari 2017 werd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers en voetgangers mochten de brug nog over. Twee maanden later werd de afsluiting voor voertuigen tot drieduizend kilo weer opgeheven, zware (landbouw)voertuigen moeten echter nog altijd kilometers omrijden tussen Junne en Stegeren. Nu ligt er eindelijk een goede oplossing in het verschiet. De beoogde brug wordt geschikt voor alle verkeer, inclusief zwaar (landbouw)verkeer, met een rijbaan van circa 3,50 meter en een circa anderhalve meter brede strook voor voetgangers. Ommen heeft 1,2 miljoen euro opzij gezet voor aanleg van een nieuwe brug. 

Bovenstrooms

Die brug moet vijftien meter bovenstrooms van de huidige brug komen te liggen. Als je van Junne naar de buurtschap Stegeren rijdt, is dat rechts van de huidige brug. De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van vijf mogelijke opties, variërend van een nieuwe brug benedenstrooms van de huidige brug tot een nieuwe oeververbinding op maar liefst 100 tot 150 meter bovenstrooms. Maar 15 meter bovenstrooms is het meest geschikt qua bouwkosten, bouwtijd, draagvlak, uitvoerbaarheid, overlast voor de omgeving en risico op langer durende bestemmingsplanprocedures. Deze bovenstroomse variant komt verder van de bestaande woning aan de Junnerweg af te liggen dan de huidige brug. Tijdens de bouw van de nieuwe brug kan de bestaande brug openblijven, wat ook gunstig is. Nòg een voordeel is dat deze variant niet gehinderd kan worden door plannen die het waterschap nog heeft met de eveneens vervallen stuw in de Vecht. Vechtstromen weet nu nog niet of de circa honderd jaar oude stuw gerenoveerd kan worden of vervangen moet worden. De aanleg van de nieuwe brug kan niet in het gedrang komen, waardoor oplevering in 2021 - zonder andere tegenslagen - niet in gevaar komt.

Wegen verleggen

De benodigde gronden voor de wegen die verlegd moeten worden om aan te sluiten op de nieuwe brug zijn al eigendom van de gemeente of het waterschap. Zo gaat geen tijd verloren bij het verwerven of als het tegenzit zelfs onteigenen van gronden. 

 1. Cultuurhistorisch Centrum Ommen krijgt nieuwbouw en moet ‘parel van het Vechtdal’ worden
  PREMIUM

  Cultuurhis­to­risch Centrum Ommen krijgt nieuwbouw en moet ‘parel van het Vechtdal’ worden

  De droom om één gezamenlijk onderkomen voor de geschiedenis en de streekcultuur van Ommen te realiseren komt steeds dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders hebben de plannen rond en aangeboden aan de gemeenteraad. Het gebouw bij de oude molen Den Oordt wordt platgegooid en eind volgend jaar moet er een nieuw gebouw komen voor het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO), de Historische Vereniging en het Toeristen Informatie Punt.
 1. Drugskoper voor vriendenclub krijgt celstraf: ‘maar dealen deed ik niet’
  PREMIUM

  Drugskoper voor vrienden­club krijgt celstraf: ‘maar dealen deed ik niet’

  De 38-jarige Bernardus van den A. kocht en vervoerde voor zichzelf en zijn vrienden cocaïne, amfetamine en GHB, en had een neppistool bij zich om eventuele belagers af te schrikken. Maar aan grootschalige handel in harddrugs, waar het openbaar ministerie hem van verdacht, deed de geboren Kampenaar naar eigen zeggen beslist niet. De rechter gaf hem voor dat laatste dan wel het voordeel van de twijfel, toch moet hij de gevangenis in. ,,De hoeveelheden drugs zijn een celstraf waard.”

Vechtdal