Volledig scherm
De nieuwe brug wordt rechts van de huidige brug boven de stuw Junne aangelegd, waardoor de overlast voor de bewoners van de bestaande woning aan de Junnerweg minder wordt. © Frank Uijlenbroek

Nieuwe brug komt naast bestaande zwakke brug boven stuw Junne

Geen nieuwe brug bouwen pal boven de honderd jaar oude stuw in de Vecht bij Junne, maar een nieuwe vaste verbinding vijftien meter stroomopwaarts. Dat is volgens de gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen de beste oplossing voor het knelpunt dat tweeënhalf jaar geleden aan het licht kwam.

De constructie van de brug en stuw bij de Ommer buurtschap Junne kon het zware (landbouw)verkeer niet aan en raakte steeds verder in verval, waarna de brug in februari 2017 werd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers en voetgangers mochten de brug nog over. Twee maanden later werd de afsluiting voor voertuigen tot drieduizend kilo weer opgeheven, zware (landbouw)voertuigen moeten echter nog altijd kilometers omrijden tussen Junne en Stegeren. Nu ligt er eindelijk een goede oplossing in het verschiet. De beoogde brug wordt geschikt voor alle verkeer, inclusief zwaar (landbouw)verkeer, met een rijbaan van circa 3,50 meter en een circa anderhalve meter brede strook voor voetgangers. Ommen heeft 1,2 miljoen euro opzij gezet voor aanleg van een nieuwe brug. 

Bovenstrooms

Die brug moet vijftien meter bovenstrooms van de huidige brug komen te liggen. Als je van Junne naar de buurtschap Stegeren rijdt, is dat rechts van de huidige brug. De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van vijf mogelijke opties, variërend van een nieuwe brug benedenstrooms van de huidige brug tot een nieuwe oeververbinding op maar liefst 100 tot 150 meter bovenstrooms. Maar 15 meter bovenstrooms is het meest geschikt qua bouwkosten, bouwtijd, draagvlak, uitvoerbaarheid, overlast voor de omgeving en risico op langer durende bestemmingsplanprocedures. Deze bovenstroomse variant komt verder van de bestaande woning aan de Junnerweg af te liggen dan de huidige brug. Tijdens de bouw van de nieuwe brug kan de bestaande brug openblijven, wat ook gunstig is. Nòg een voordeel is dat deze variant niet gehinderd kan worden door plannen die het waterschap nog heeft met de eveneens vervallen stuw in de Vecht. Vechtstromen weet nu nog niet of de circa honderd jaar oude stuw gerenoveerd kan worden of vervangen moet worden. De aanleg van de nieuwe brug kan niet in het gedrang komen, waardoor oplevering in 2021 - zonder andere tegenslagen - niet in gevaar komt.

Wegen verleggen

De benodigde gronden voor de wegen die verlegd moeten worden om aan te sluiten op de nieuwe brug zijn al eigendom van de gemeente of het waterschap. Zo gaat geen tijd verloren bij het verwerven of als het tegenzit zelfs onteigenen van gronden. 

  1. Pim verhuisde met zijn broze botten 3 keer in 4 jaar. Nu is hij thuis in Ommen. Eindelijk
    PREMIUM

    Pim verhuisde met zijn broze botten 3 keer in 4 jaar. Nu is hij thuis in Ommen. Eindelijk

    De guitige lach hangt dan eindelijk in het fotolijstje, op de deur voor het appartement waar Pim van den Brink sinds afgelopen maandag woont. Er is de afgelopen jaren heel wat afgezeuld met de 23-jarige Ommenaar. Drie verhuizingen in vier jaar, maar na een verblijf aan de Ommeresstraat heeft hij zijn plek gevonden in De Esrand. Een verbouwd en modern complex van Baalderborg Groep. ,,Nu ben ik hier, en blijf ik hier. Dit is Ommen, en hier voel ik me thuis.”

Vechtdal